مجمع عمومی به طور فوق العاده بانک رفاه کارگران در روز دوشنبه (18 مردادماه) با دستور تصویب صورت های سال مالی منتهی به 30 اسفند سال 99، برگزار می شود.

به گزارش کدال بورس امروز، بانک رفاه کارگران در اطلاعیه ای از سهامداران و نمایندگان قانونی آنها دعوت کرد تا در روز دوشنبه (18 مردادماه) برای تصویب صورت های سال مالی منتهی به 30 اسفند 99، در مجمع عمومی به طور فوق العاده حاضر شوند.

گفتنی است که استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی، انتخاب حسابرس و بازرسی قانونی، انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و … در دستورجلسه این مجمع قرار دارد.

شایان ذکر است که روز گذشته، بانک رفاه تاریخ این مجمع را در روز یکشنبه (10 مردادماه) را لغو کرده است.

  • منبع خبر : کدال