شرکت سرمایه گذاری خوارزمی نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده این شرکت را در راستای انجام افزایش سرمایه این شرکت اعلام کرد.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت سرمایه گذاری خوارزمی، با توجه به افزایش سرمایه خود از محل آورده نقدی سهامداران، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و سایر اندوخته ها، نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، تعداد حق تقدم های استفاده نشده «وخارزم»، 229 میلیون و 3820 هزار و 660 بود که هر یک از آنها به قیمت 4303 ریال به فروش رسید. مبلغ فروش حق تقدم های استفاده نشده  این شرکت، یک هزار و 526 میلیون و 585 هزار و 899 ریال محاسبه شده است.

همچنین این شرکت اعلام کرد که هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده 13 میلیارد و 526 میلیون و 585 هزار و 899 ریال است که خالص وجوه ناشی از فروش این حق تقدم ها را به 987 میلیارد و 58 میلیون و 995 هزار و 218 ریال می رساند.

گفتنی است که سرمایه این شرکت  از مبلغ 12 هزار و 500 میلیارد ریال به مبلغ 18 هزار و 700 میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

شایان ذکر است که صورت ریز هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده  به تائید حسابرس و بازرس قانونی شرکت رسیده است.

  • منبع خبر : کدال