رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد قطعی برق را عامل تعطیلی کارخانه های فولادی دانست و گفت: قطعی برق صنعت فولاد تبعات زیادی دارد.

بهرام سبحانی در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز، درباره قطعی برق صنعت فولاد گفت: انجمن تولیدکنندگان فولاد، طی هفته اخیر، نامه ای به وزارت نیرو ارسال کرد تا به نمایندگی از فولادسازان خواستار راهی برای تدوام تولید باشد زیرا توقف خط تولید کارخانه های فولادی، شوک زیادی به بازار وارد می کند و صنایع پایین دستی مانند لوازم خانگی و خودرو نیز تحت تاثیر آن قرار می گیرند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان فولادابراز امیدواری کرد: امیدواریم دولت راهی برای کمبود برق در نظر بگیرد و اجازه بدهد صنایع در شب که میزان مصرف برق کم است، صنایع به کار تولیدی بپردازند. واقعیت این است که صنایع کمبود برق را درک می کنند اما سیاست گذاری ها باید به نحوی باشد که صنایع نیز آسیب کمتری از این امر ببینند.