شرکت سرمایه گذاری صبا تامین از انتشار 450،000،000 برگ اوراق اختیار فروش تبعی به منظور حمایت از سهم «وهامون» خبر داد.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین اعلام کرد: در راستای حمایت از سهام شرکت سرمایه گذاری هامون صبا (وهامون) نسبت به انتشار 450،000،000 برگ اوراق اختیار فروش تبعی با نماد وهامون 1 ت.ف 0105 و نرخ اعمال 2،283 ریال (20% بازدهی یک ساله نسبت به روز عرضه) با تاریخ اعمال 1401.05.08 و دوره معاملاتی 1400.05.06 الی 1401.05.08 اقدام کرده است.

  • منبع خبر : کدال