مدیر عامل تامین سرمایه کاردان گفت: افزایش تعداد شرکت های تامین سرمایه به معنای توسعه فعالیت های آنها نیست و تاثیرات منفی بر بازار سرمایه خواهد گذاشت.

در پی درخواست روزافزون صنایع از جمله فولاد، پتروشیمی و حتی مناطق آزاد و ویژه برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه، احسان مرادی در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز، یادآوری کرد: در حال حاضر اگر 10 شرکت تامین سرمایه در بازار وجود داشته باشد که بتواند با سرعت و به خوبی به درخواست متقاضیان روزافزون بازار سرمایه خدمات ارائه دهدف بهتر است از وجود 50 شرکت تامین سرمایه در بازار که نمی توانند سرویس خوبی به متقاضیان بازار ارائه دهد و با سرعت اقدام کنند.

به گفته وی؛ تعدد شرکت های تامین سرمایه به نفع بازار سرمایه نیست. اگر نگاهی به تجربیات بازار پولی بیاندازیم می بینیم که در زمانی که عرضه پول در جامعه زیاد بود، میزان درخواست تاسیس بانک نیز افزایش یافت. در نتیجه سیستم پولی کشور با حجم گسترده ای از درخواست ها روبرو شد و بسیاری توانستند مجوز را دریافت کنند اما بعد از دریافت مجوز، این بانک ها در رقابت با یکدیگر تبعات منفی برای سیستم پولی کشور ایجاد کردند.

وی افزود: پس از این تجربه، سیستم بانکی کشور مجبور به لغو مجوزها و ادغام این بانک ها کند تا به شرایط فعلی کنونی دست یابد.

مدیر عامل تامین سرمایه کاردان تشریح کرد: در حال حاضر، تامین مالی از محل بازار سرمایه برای بسیاری از صنایع مطرح شده است و این روش تامین سرمایه در میان شرکت ها در حال قوت گرفتن است زیرا شرکت ها برای تامین مالی از محل بازار سرمایه علاقه نشان می دهند؛ در مقابل تعداد درخواست ها برای تاسیس شرکت های تامین سرمایه در بازار نیز، افزایش یافته است.

مرادی تاکید کرد: حوزه فعالیت های شرکت های تامین سرمایه و تامین مالی از بازار سرمایه باید گسترش یابد اما این بحث، صرفا به معنای افزایش تعداد شرکت های تامین سرمایه در بورس نیست! اگر این اتفاق روی دهد، تبعات منفی برای بازار سرمایه به همراه خواهد داشت.

وی در خصوص تاثیرات منفی ازدیداد شرکت های تامین سرمایه توضیح داد: تعدد شرکت های تامین سرمایه باعث می شود که این شرکت ها اقدام به تامین نیروی انسانی متخصص کنند؛ با افزایش تقاضا برای نیروی متخصص، هزینه های نیروی انسانی که از مهم ترین هزینه های شرکت های تامین سرمایه است، افزایش می یابد. از سوی دیگر رقابت میان شرکت های تامین سرمایه باعث می شود که هزینه های تامین سرمایه از محل بازار سرمایه افزایش یابد زیرا شرکت های تامین سرمایه نیاز دارند تا برای سرمایه گذاری در پروژه ها منابع داشته باشند.

به گفته مدیر عامل تامین سرمایه کاردان؛ همین عوامل تاثیرات منفی بر سهام شرکت ها و قیمت آنها در بازار سرمایه دارد زیرا نرخ بدون ریسک در بازار سرمایه بالا رفته است.