اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید 21 آبان 1403 در نماد «اخزا001» یکشنبه 10 مرداد عرضه اولیه می شود.

به گزارش بورس امروز، اسناد خزانه اسلامی با تاریخ سررسید ۲۱ آبان ۱۴۰۳ در نماد «اخزا۰۰۱» یکشنبه ۱۰ مرداد عرضه اولیه می شود.

  • منبع خبر : بورس 24