شرکت نفت سپاهان در 4 ماهه منتهی به تیر از فروش محصولات خود 3795 میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ 994 میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.

به گزارش بورس امروز، شرکت نفت سپاهان در ۴ ماهه منتهی به تیر از فروش محصولات خود ۳۷۹۵ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که از این مبلغ ۹۹۴ میلیارد تومان آن مربوط به همین ماه می باشد.

  • منبع خبر : بورس 24