شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در تیر ماه حدود 232 میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه 5457 میلیارد تومان افزایش داشت.

به گزارش بورس امروز، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین در تیر ماه حدود 232 میلیارد تومان از معاملات خود سود کسب نمود. ارزش پرتفوی بورسی این شرکت نیز در این ماه 5457 میلیارد تومان افزایش داشت.

  • منبع خبر : بورس 24