پتروشیمی امیرکبیر در خصوص صورت های مالی منتشر شده توضیح داد.

به گزارش بورس امروز، پتروشیمی امیرکبیر در خصوص صورت های مالی منتشر شده توضیح داد.

  • منبع خبر : بورس 24