مبلغ فروش شرکت در 4 ماهه ابتدایی سال مالی جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 120 درصدی تجربه کرد و به بیش از 1600 میلیارد تومان رسید. مقدار فروش شرکت در این بازه حدودا 6 درصد و نرخ فروش 110 درصد افزایش یافت.

به گزارش بورس امروز، گروه صنعتی بارز در تیر ماه بیش از 450 میلیارد تومان فروش ثبت کرد. میانگین ماهانه مبلغ فروش در فصل بهار 385 میلیارد تومان و در سال 1399 برابر 280 میلیارد تومان بود.

مبلغ فروش شرکت در 4 ماهه ابتدایی سال مالی جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 120 درصدی تجربه کرد و به بیش از 1600 میلیارد تومان رسید. مقدار فروش شرکت در این بازه حدودا 6 درصد و نرخ فروش 110 درصد افزایش یافت.

مقدار فروش پکرمان در تیر ماه نسبت به خرداد حدودا 7 درصد کاهش یافت و به 8.3 میلیون کیلوگرم رسید. نرخ فروش تایر رادیال با افزایشی 4 درصدی به 54 هزار تومان در هر کیلوگرم رسید و در نتیجه مبلغ فروش کاهش 6 درصدی تجربه کرد.

آخرین قیمت سهم تقریبا 2600 تومان بوده و در یک ماه اخیر 6 درصد بازدهی کسب کرده است.

  • منبع خبر : بورس 24