صنعت سیمان در هفته های اخیر درگیر حواشی متعددی شده است. بعد از قطعی برق سیمانی ها توسط وزارت نیرو تولید این کالا کاهش یافت و به تبع آن قیمت سیمان در بازار بالا رفت. در این بین اظهار نظرهایی در مورد افزایش قیمت به دلیل عرضه در بورس کالا به گوش رسید و امروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه عرضه سیمان در بورس کالا برای دو هفته تعلیق خواهد شد.

صنعت سیمان در هفته های اخیر درگیر حواشی متعددی شده است. بعد از قطعی برق سیمانی ها توسط وزارت نیرو تولید این کالا کاهش یافت و به تبع آن قیمت سیمان در بازار بالا رفت. در این بین اظهار نظرهایی در مورد افزایش قیمت به دلیل عرضه در بورس کالا به گوش رسید و امروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه عرضه سیمان در بورس کالا برای دو هفته تعلیق خواهد شد.

اما بورس کالا خبر تعلیق دو هفته ای عرضه سیمان را تایید نکرد. شنیده ها حاکی از آن است که این طرح توسط وزارت صمت ارائه شده بود اما به تصویب نرسید. هدف وزارت صمت از ارائه این طرح آرام سازی بازار سیمان تا بهبود وضعیت برق است.

این جلسه با حضور نمایندگان بورس کالا و وزارت صمت ادامه دارد.

  • منبع خبر : همفکران