مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران از بازگشت به مدار بهره برداری نیروگاههای خبر داد که روز دوشنبه از مدار بهره برداری خارج شده بودند.

به گزارش بورس امروز، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: دوشنبه پیک‌نیاز مصرف برق به 66 هزار و 887 مگاوات رسید اما سه شنبه شرایط مقداری  بهتر بود چرا که نیروگاه‌هایی که روز قبل از آن از مدار خارج شده بودند به مدار بازگشتند.

وی افزود: سه شنبه همچنین شاهد افزایش بیش از الگوی مصرف در برخی از استان‌ها به ویژه استان‌های واقع در نوار شمالی و جنوبی کشور بودیم .

سخنگوی صنعت برق خاطرنشان کرد: در صورتی که مشترکان بتواند الگوهای تعیین شده را رعایت کنند و وسایل سرمایشی را روی 25 درجه تنظیم و کولرهای آبی را روی دور کند قرار دهند می توان بدون مشکل این روزهای گرم را سپری کرد.

وی ادامه داد: چهارشنبه با همکاری سازمان بسیج ، 2 هزار نقطه در کشور پایش خواهند شد تا نحوه استفاده از وسایل سرمایشی و تنظیم بودن آن در دمای 25درجه و بکارگیری دیزل ژنراتورهای اضطراری ادارات مورد بازرسی قرار خواهند گرفت.

  • منبع خبر : تسنیم