شغدیر مجموعا در 4 ماه ابتدایی سال 1400 حدود 932میلیارد تومان فروش داشته که از این لحاظ نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد قابل توجه 113 درصدی نشان می دهد.

به گزارش بورس امروز، پتروشیمی غدیر در دوره یک ماهه تیر 1400 به درآمد 145میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به میانگین فصل بهار 45درصد و نسبت به میانگین سال 1399 حدود 32درصد افت نشان می دهد.

شغدیر مجموعا در 4 ماه ابتدایی سال 1400 حدود 932میلیارد تومان فروش داشته که از این لحاظ نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد قابل توجه 113 درصدی نشان می دهد. این در حالی است که مقدار فروش محصولات شرکت حدود 19 درصد افت داشته است. نرخ های فروش داخلی حدود 2.5 برابر شده است. شرکت در این 4 ماه، 38 درصد محصولات خود را صادر کرده است.

شغدیر در ماه تیر حدود 5 هزار تن PVC فروخته که این عدد در خردادماه 7.6 هزار تن بوده است. نرخ PVC داخلی حدود 2.5 درصد نسبت به خرداد رشد داشته است. درامد شرکت نسبت به خردادماه 38 درصد افت داشته است(کاهش صادرات و افت فروش).

آخرین قیمت سهم حدودا 7446 تومان بوده و در یک ماه اخیر 16 درصد بازدهی کسب کرده است.