رکتهای عضو بازار برای توسعه کسب و کار خود نیازمند سرمایه هستند برای تامین آن باید مراحل افزایش سرمایه را طی کنند تا سهامداران ویا متقاضیان ، با خرید سهام جدید سرمایه شرکت را افزایش دهند .

مسعود حجاریان کارشناس بازارسرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد:مهمترین نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور ، تامین مالی شرکتها است . تامین مالی به دو روش انجام می شود .


تامین سرمایه

شرکتهای عضو بازار برای توسعه کسب و کار خود نیازمند سرمایه هستند برای تامین آن باید مراحل افزایش سرمایه را طی کنند تا سهامداران ویا متقاضیان ، با خرید سهام جدید سرمایه شرکت را افزایش دهند . در این جا دو مشکل اساسی وجود دارد اول آنکه سهامداران عمده که با کمبود منابع مالی مواجه هستند، برای تداوم تسلط خود بر شرکت با افزایش سرمایه موافقت نمی کنند. دوم آنکه سازمان بورس به دلایل متعدد سخت گیری زیادی بر آن اعمال می کند.


تامین بدهی

شرکتهایی که سرمایه کافی برای پوشش ریسکهای کسب و کار خود دارند می توانند با افزایش بدهی ، منابع کافی برای توسعه را فراهم کنند در ایران این راه به تسهیلات بانکی منجر می شود و از آنجایی که اخذ تسهیلات نیازمند وثیقه و روابط خاص است محدودیت زیادی دارد .

بازار سرمایه باید انتشار اوراق بدهی را برای شرکتهای عضو با تضمین خودشان بپذیرد و آن را توسعه دهد و صنایع کشور را از بن بست کمبود منابع ، آزاد کند .

هم اکنون بازار سرمایه نمی تواند موانع موجود در تامین مالی شرکتها، شامل سرمایه و بدهی را برطرف کرده و نقش خود در اقتصاد را به درستی ایفا کند. لازم است وزیر محترم اقتصاد به این مهم بپردازد و کارآمدی بازار سرمایه را در تراز صنایع کشور ارتقاء دهد .

بیشتر بخوانید:  خصوصی سازی ادعای پژمانفر را تکذیب کرد