این صنعت در اولین گام صعودی خود قرار گرفته است.

مجید حق پرست کارشناس بازارسرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: همانطور که در چارت مشاهده می فرمایید این صنعت در اولین گام صعودی خود قرار گرفته است و اکنون در حال تکمیل ریزموج۵ از موج ۱ خود قرار دارد.

وی افزود: مسیر حرکتی این صنعت در چارت مشخص شده است و انتظار داریم راه گروه سیمان را طی کند وساخت کرمان ثفارس لیدرهای گروه می باشند.

بیشتر بخوانید:  پیش بینی قیمت سکه امروز 24 دی از مسیر ربع سکه