افت ۲۵درصدی حجم و کاهش ۳۴درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در چهارماه نخست امسال در فرابورس ایران رقم خورد.

به گزارش بورس امروز، نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در چهار ماه گذشته نشان می‌دهد طی 79روز معاملاتی تعداد 121میلیارد و 544میلیون ورقه بهادار در 7482میلیون و 934هزار نوبت به ارزش 7482هزار و 934میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که به ترتیب از افت 53درصدی حجم، کاهش 64درصدی نوبت‌های معاملات و رشد 66درصدی ارزش معاملات نسبت به مدت مشابه سال 99 حکایت دارد.

همچنین بازار اول فرابورس از ابتدای امسال تا پایان تیر تغییر مالکیت 37میلیارد و 932میلیون ورقه بهادار به ارزش 233هزار و 876میلیارد ریال و بازار دوم مبادله 38میلیارد و 264میلیون ورقه بهادار به ارزش 332هزار و 490میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر افزایش 42درصدی حجم و کاهش 55درصدی ارزش معاملات در بازار اول و افت 67درصدی حجم و کاهش 84درصدی ارزش معاملات بازار دوم در مقایسه با چهارماه نخست ماه سال 99 است.

این گزارش می افزاید: در بازار ابزارهای مالی نیز تعداد 6937میلیون اوراق بدهی به ارزش 6428هزار و 658میلیارد ریال معامله شده است که از افزایش 794درصدی حجم و 819درصدی ارزش معاملات این بازار در چهارماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال 99 حکایت می‌کند.

افزون بر این، بالغ بر 16 میلیارد و 117میلیون واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به ارزش 288 هزار و 245میلیارد ریال و 9میلیون ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش 5162میلیارد ریال در این مدت در این بازار مورد معامله قرار گرفته است که نشان از افزایش 41درصدی حجم و رشد 28درصدی ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و همچنین افت 25 درصدی حجم و کاهش 34درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در مقایسه با چهارماه نخست پارسال دارد.

  • منبع خبر : فرابورس ایران