مجمع سالانه بانک ملت با حضور اکثریت سهامداران و نمایندگان قانونی آنها برگزار شد و با تصویب صورت های مالی، مقرر شد ۶۶ ریال سود برای هر سهم توزیع شود.

به گزارش بورس امروز، مجمع سالانه بانک ملت صبح سه شنبه 29 تیر با حضور 60.7 درصد سهامداران برگزار و پس از قرائت گزارش هیات مدیره برای سال مالی منتهی به اسفند 99 و نظر حسابرس و بازرس قانونی، صورت های مالی تصویب و بنا به پیشنهاد هیات مدیره مقرر شد از 660 ریال سود خالص محقق شده هر سهم،  66 ریال سود نقدی معادل 10 درصد برای هر سهم توزیع شود.

براین اساس، سود سهامداران حقیقی که دارای حساب متمرکز فعال نزد بانک ملت هستند از 31 تیر واریز می شود. سود سهامداران حقیقی که فاقد حساب متمرکز نزد بانک ملت هستند با ارائه کارت ملی و اعلام کدبورسی و مراجعه به شعب بانک ملت و صندوق های سرمایه گذاری با درخواست کتبی، اعلام شماره حساب (شماره شبا) و تصویر مجوز فعالیت از 31 شهریور پرداخت می شود.

همچنین سود سهامداران حقوقی دارای تا 2 درصد سهام از 29 مهر و بیش از 2 درصد سهام از 30 آبان با درخواست کتبی، اعلام شماره حساب (شماره شبا) و ارسال مدارک لازم پرداخت می شود.