مدیرعامل نیروگاه زاگرس کوثر گفت: در حال حاضر دولت حدود 30 هزار میلیارد تومان به نیروگاه ها بدهی دارد. با توجه به افزایش نرخ فروش برق به صنایع در بودجه دولت طی سال جاری،  وزارت نیرو با نقدینگی جدید خود، می تواند این مطالبات را پرداخت کند.

محمد جعفری اناری در گفت و گو بورس امروز، درباره نرخ خرید برق توضیح داد: نرخ برق نیروگاه ها، پیش از سال جاری، هر کیلو وات ۶۰ تومان بود. این در حالی است که طی سال های اخیر، نرخ فروش برق به مردم افزایش یافته اما قیمت خرید برق از نیروگاه ها گران نشد.

وی افزود: افزایش نرخ خرید برق از نیروگاه ها در سال گذشته مقداری افزایش یافت و سال جاری نیز تنها ۷ درصد افزایش یافت که به همین میزان نیز نرخ فروش برق به مردم نیز گران شد.

مدیرعامل نیروگاه زاگرس کوثر در این خصوص تصریح کرد. با توجه به افزایش نرخ فروش برق به مردم، دولت و وزارت نیرو تاکنون مشخص نکرده اند که وضعیت نرخ خرید برق از نیروگاه ها تا چه میزان تغییر خواهد کرد. البته باید توجه داشت اگر سیاست دولت مانند سال های گذشته باشد و نرخ برق افزایش پیدا نکند، هیچ یک از سرمایه گذاران بخش خصوصی تمایلی ندارند که در حوزه نیروگاه ها سرمایه گذاری کنند.

جعفری اناری ادامه داد: قاعدتا با کاهش سرمایه گذاری، میزان خاموشی ها روز به روز بیشتر می شود؛ بنابراین لازم است که اقتصاد برق باید اصلاح شود. اگر همین امروز، نرخ های برق واقعی شود، چندین سال طول می کشد وضعیت نیروگاه ها اصلاح شود، ضمن آنکه رفع خاموشی ها نیز زمان بر است.

وی در پایان با اشاره به میزان بدهی دولت به نیروگاه ها یادآوری کرد: در بودجه سال جاری، نرخ فروش برق با افزایش همراه بود و همین امر منجر می شود که نقدینگی خوبی در وزارت نیرو وارد می شود و به دنبال آن نقدینگی وارد نیروگاه ها می شود.