در مجمع بانک تجارت با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از سود به دست آمده باید برای جبران زیان انباشته لحاظ شود، سود نقدی 3 ریالی به ازای هر سهم مصوب شد.

به گزارش بورس امروز، مجمع بانک تجارت با حضور 54.67 درصد از سهامداران در روز جاری برگزار شد. مهمترین نکات مطرح شده در این مجمع به شرح زیر است:

بانک دارای 15700 نفر پرسنل و 1400 شعبه ریالی و ارزی است. تجارت، بزرگترین بانک بورسی کشور است.

در سال 1396 زیان عملکردی 61 هزار میلیارد تومانی داشت و هزینه تجهیز منابع بانک گزاف بود و مشمول ماده 149 قانون تجارت بود که با تجدید ارزیابی دارایی ها و نیز اتفاقات مثبت و توفیقات مثبت ناشی از عملکرد خوب بانک، دو سال زودتر از برنامه از زیان خارج شد.

مجموع سپرده های ریالی بانک در سال 1399، 53% افزایش یافت و به 2804 میلیارد ریال رسید. در همین دوره عملکرد 5 بانک بزرگ کشور افزایش 45 درصدی سپرده های ریالی بود.

سهم بانک از مجموع منابع کل در بین 5 بانک بزرگ کشور طی سال های اخیر رو به افزایش بوده است.

سپرده های جاری در این سال 54% افزایش یافت و به 644 هزار میلیارد ریال رسید. این امر منجر به ظهور آثار مثبت و بهبود صورت های مالی شده است.

سهم سپرده های کم هزینه با 182% افزایش نسبت به 1396 به 33% از کل رسیده است.

هزینه تمام شده پول در سال های اخیر کاهش یافته است.

مجموع مطالبات از دولت با 3% افزایش به 477 هزار میلیارد ریال رسیده است.

نسبت کفایت ذخایر در سالهای 96 تا 99 افزایش یافته است.

خالص درآمدهای کارمزدی بانک 47% افزایش یافته و به 20 هزار میلیارد ریال رسیده است.

پوزیشن ارزی بانک هم اکنون 128 هزار میلیارد ریال می باشد که معادل 805 میلیون دلار است.

وضعیت نقدینگی طی سال های اخیر مطلوب شده و بانک هم اکنون به 450 هزار میلیارد ریال مازاد رسیده است.

بانک در سال 1399، از زیان انباشته خارج شده و هم اکنون به سود انباشته رسیده است.

گزارش حسابرس و ایرادات وارده:

1) در بند 4 حسابرسی اعلام شده که میزان مطالبات از دولت و قابل پذیرش بودن آن توسط دولت محل سوال است.

2) در بند 5 و 6 گزارش حسابرسی اشاره شده که بانک ذخایر کافی بابت مطالبات نگرفته است.

در این زمینه مجمع، هیئت مدیره را مکلف به تعیین ذخیره کافی نمود.

در بند 8 حسابرسی، حسابرس اشاره نمود که ذخیره مالیاتی بانک به میزان کافی نیست.

معاون مدیرعامل در پاسخ اعلام نمود که سازمان مالیات نرخ تسعیر برای مالیات را نرخ بازار آزاد ارز در نظر گرفته است که باتوجه به اینکه نرخ تسعیر دارایی های ارزی از این میزان کمتر است؛ نرخ آزاد ارز برای مالیات مورد قبول ما نیست و معترض هستیم و ذخیره ای گرفته نشده است.

باتوجه به موارد یادشده، اظهار نظر حسابرس درخصوص گزارشگری مالی بانک “مشروط” می باشد.

با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از سود به دست آمده باید برای جبران زیان انباشته لحاظ شود، سود نقدی 3 ریالی به ازای هر سهم مصوب شد.

  • منبع خبر : همفکران