مدیر بخش تحلیل شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (ونیکی) گفت: در حال حاضر صنعت سیمان، با چالش های زیادی روبرو است و «ونیکی» برای حفظ تنوع در پرتفوی خود، تنها همان میزان 4 درصدی این صنعت را در پرتفوی خود حفظ می کند.

نوید رفیعی تبریزی در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز، با بیان اینکه «ونیکی» تصمیم دارد میزان مالکیت خود در سهام شرکت شاهرود را به فروش برساند، توضیح داد: در حال حاضر این تصمیم قطعی شده است و «ونیکی» اطلاعات آن را شفاف سازی کرده است. همچنین «ونیکی» در حال حاضر حدود ۴ درصد پرتفوی خود را به صنعت سیمان اختصاص داده است و تلاش دارد در پرتفوی خود، استانداردهای تنوع را رعایت کند.

وی افزود: صنعت سیمان یکی از صنایع مهم کشور است ولی باید توجه داشت که این صنعت در چه دوره هایی با رکود همراه نخواهد بود زیرا این صنعت از قیمت گذاری دستوری رنج می برد، رقابت منفی میان شرکت های تولیدی وجود دارد و صادرات آنها به مشکل برخورده است.

مدیر بخش تحلیل «ونیکی» با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در سال های آتی، گفت: واقعیت این است که بخشی از اقتصاد کشور به دلیل بهره مندی از انرژی ارزان، چشم انداز رشد اقتصادی خوبی دارند. همانطور که می دانید در سال های آینده انشاالله رشد اقتصادی کشور بیشتر مثبت می شود. دولت در حوزه مالی رشد بیشتری خواهد داشت و صنعت سیمان نیز شرایطش بهبود می یابد.

رفیعی افزود: در حال حاضر نیز، با افزایش هزینه های صنعت سیمان مانند انرژی اعم از گاز و برق، سیمانی ها توانستند مقداری نرخ های خود را افزایش داده و بخشی از این هزینه ها را پوشش دهند با این حال هنوز آزاد سازی قیمت این صنعت صورت نگرفته است و هزینه های تولید آن با افزایش نفت و گاز قابل توجه شده است.

وی با بیان اینکه این صنعت با افزایش نرخ ها بعد از مدت ها توانست کمی منتفع شود، تصریح کرد: رشد صنعت سیمان در بلند مدت وابسته به متغیرهای اساسی در اقتصاد کشور است. این صنعت همانند صنعت فولاد از صنایع کامودیتی محور است. همچنین در چشم انداز ملی دولت ها در خصوص این صنعت برنامه ریزی می کنند. در صورتی که دولت بتواند کسری بودجه خود را رفع کند و وضعیت بودجه عمرانی کشور بهبود یابد، صنعت سیمان نیز رشد خواهد کرد.

رفیعی در پایان تصریح کرد: شرکت سرمایه گذاری ملی ایران برای حفظ تنوع پرتفوی خود، در حال حاضر تنها تصمیم دارد سهم حدودا ۴ درصدی صنعت سیمان در پرتفوی خود را حفظ کند.