عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری هامون صبا به 6مرداد 1400 منتقل شد.تاریخ عرضه به صندوق ها نیز 9مرداد خواهد بود.

به گزارش بورس امروز، عرضه اولیه شرکت سرمایه گذاری هامون صبا به 6مرداد 1400 منتقل شد.تاریخ عرضه به صندوق ها نیز 9مرداد خواهد بود.

  • منبع خبر : بورس 24