مدیر روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد: تعطیلی بازار سرمایه تنها زمانی است که بانک ها تعطیل شوند.

سارا علی یاری، در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز، با تاکید بر اینکه تعطیل شدن بازار سرمایه منوط به تعطیلی بانک هاست گفت: احتمال دارد بانک ها نیز تعطیل شوند با این حال دولت باید آن را ابلاغ کند.

وی افزود: در آخرین استعلام ما از بانک مرکزی، احتمال زیادی وجود دارد که بانک ها تعطیل شوند.