مدیر عامل کارگزاری سی ولکس می گوید: طبق ارقام‌منتشره و محاسبات ، در اکثریت صنایع بنیادی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل از سودآوری خوبی برخوردار بوده و همین عامل باعث ایجاد P به E پایین و جذابیت سرمایه گذاری در این صنایع می شود. صنایعی مانند فلزات،صنایع شیمیایی، پالایشی ها و ... از جذابیت لازم برای سرمایه گذاری برخوردار خواهند بود.

محمود الهی فرد مدیرعامل کارگزاری سیولکس در گفتگو با خبرنگار بورس امروز در خصوص نسبت پی بر ای، تقسیم سود سالانه 99 و سود 1400 در برگزاری مجامع شرکت های بورسی و پی بر ایی سهام بنیادی که تا پایان تیرماه تشکیل می شود، گفت: طبق ارقام‌منتشره و محاسبات، در اکثریت صنایع بنیادی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل، از سودآوری خوبی برخوردار بوده اند و همین عامل باعث ایجاد پی بر ایی پایین و جذابیت سرمایه گذاری در این صنایع می گردد. صنایعی مانند فلزاتی ها، صنایع شیمیایی ،پالایشی ها و… از جذابیت لازم برای سرمایه گذاری برخوردار خواهند بود.

وی در خصوص اینکه آیا این نسبت کاهشی خواهد بود و در صورت کاهش، تا چه میزان می تواند نمایانگر ارزندگی سهام باشد، عنوان کرد:  اخیرا مدیریت سرمایه کیان با نظر خواهی از اهالی بازارسرمایه و مخصوصا نظر خواهی ازبیش از ۱۰۰نفر تحلیلگر بازار سرمایه و ۷۰نهاد مالی مختلف ؛ کار با ارزشمندی را انجام داده است. طبق جمع بندی این نظر خواهی؛ اجماع نظر تحلیلگران در رابطه با  پیش بینی سود چهار فصل آتی سال ۱۴۰۰ به همراه نسبت قیمت به سود آتی (پی بر ایی) در صنایع مختلف  در جدول زیر قابل مشاهد است.