شرکت دماوند انرژی عسلویه هم برای جبران کمبود برق در کشور،به شبکه سراسری متصل شد و اکنون ۵۰ مگاوات برق به این شبکه تزریق می‌کند که تا ۱۰۰ مگاوات، قابل افزایش است.

به گزارش بورس امروز، شرکت دماوند انرژی عسلویه، تامین کننده برق و بخار ۲۴ شرکت پتروشیمی مستقر در فاز ۲ پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس است که با طراحی و اجرای پروژه‌های پست ۴۰۰۲۳۰ کیلو ولت، خط و کلید خانه ۴۰۰ کیلو ولت جمعا به ارزش ۴۰ میلیون یورو امکان توان و اتصال به شبکه سراسری و ارسال برق مازاد تولید خود را برای جبران بخش قابل توجهی از کمبود برق در شرایط فعلی فراهم کرده است.

کلیه تجهیزات بیرونی و بخش اعظم تابلوهای انتقال این شرکت، توسط شرکت‌های معتبر داخلی کشور طراحی و ساخته شده و نقش عظیمی در پایداری شبکه برق کشور خواهد داشت.
عملیات اجرایی اتصال به شبکه سراسری از بیستم تیرماه، با هماهنگی و تمهیدات فنی لازم فی مابین شرکت دماوند انرژی عسلویه و سازمان برق منطقه‌ای اجرا و اتصال بین نیروگاه برق دماوند به شبکه سراسری برق کشور از طریق پست ۴۰۰ کیلو ولت خط ۴۰۰ کیلو ولت و کلید خانه ۴۰۰ کیلو ولت با احداث مجموعه ۴۸ دکل Dama برق مورد نیاز خود خواهند داشت.