مجمع عمومی سالانه بانک خاورمیانه با حضور بیش از 66 درصد سهامدران و نمایندگان قانونی آنها، امروز (پنجشنبه 24 تیرماه) برگزار شد. در این مجمع سود نقدی 20 تومانی به ازای هر سهم «وخاور» از سوی سهامداران تصویب شد. همچنین در مجمع فوق العاده این بانک، افزایش سرمایه 67 درصدی به تصویب رسید.

به گزارش بورس امروز، در این جلسه نورمحمدی، معاون مالی بانک ضمن قرائت پیام مدیرعامل بانک به نمایندگی از او گزارش هیئت مدیره را اراده کرد.

نورمحمدی با بیان ابنکه برای اولین بار سود خالص سهم از سرمایه ثبتی بیشتر شده است، اظهار کردک رشد قابل توجهی در بخش تسهیلات داشتیم. از کل 23 هزار میلیارد تسهیلات بانک حدود 14 هزار میلیارد ریالی است و مابقی که رشد تسهیلات ارزی است بیشتر به دلیل نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی حاصل شده است.

معاون مالی بانک اظهار کرد: در سال گذشته مجموعا 4 هزار و 900 میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده که اکثر آن برای سرمایه گذاری در اوراق مشارکت بوده است.

او افزود: مبلغ سپرده ها 91 درصد رشده کرده است و مانده سپرده های ریالی در پایان سال 99 حدود 102 درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.

 نورمحمدی اظهار کرد: با توجه به افزایش سرمایه 50 درصدی شرکت در سال گذشته نسبت سپرده به سرمایه ثبتی از 17.4 به 22.19 درصد افزایش پیدا کرده است.

معاون مالی بانک خاورمیانه گفت: درآمد تسهیلات اعطایی و سپرده گذاری نسبت به پایان سال گذشته 106 درصد رشد داشته است و سهم 76 درصد از کل درآمدهای بانک را به خود اختصاص داده است. از مبلغ 693،2۴ میلیارد ریال درآمد تسهیلات اعطایی، مبلغ 63۴،19 میلیارد ریال مرتبط با درآمد تسهیلات ریالی مشتریان و مابقی مرتبط با تسهیلات ارزی مشتریان بوده است که به ترتیب شاهد رشد 92 و 128 درصدی نسبت به پایان سال گذشته بوده اند.

او افزود: افزایش حجم تسهیلات اعطایی منجر به افزایش درآمد به مبلغ 688،9 میلیاردریال و از طرفی دیگر کاهش نرخ موثر تسهیلات اعطایی منجر به کاهش ۴۴1 میلیارد ریالی در درآمدهای مذکور شده است و در نهایت شاهد افزایش 2۴7،9 میلیارد ریال در درآمد تسهیالت اعطایی ریالی نسبت به سال گذشته بوده ایم.

معاون مالی بانک خاورمیانه با بیان اینکه خالص سود و زیان فعالیت های ارزی 740 میلیارد تومان است که بیش از نیمی از آن مربوط نرخ تسعیر ارز است اظهار کرد: در سال گذشته 211 میلیارد تومان هزینه ذخیر مطالبات مشکوک الوصول داشتیم.

نورمحمدی ذخیره حساب های بانک را 468 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: حدود 80 درصد این ذخیره، ذخیره عام است. او گفت: نسبت کفایت سرمایه بانک بالای 12 درصد است که در سیستم بانکداری ایران بسیار مناسب است.

معاون مالی بانک خاورمیانه اظهار کرد: در سال گذشته هزار و 662 میلیارد تومان سود خالص پس از کسر مالیات داشتیم که از این مقدار 249 میلیارد تومان اندوخته قانونی کسر می شود. همچنین  تسعیر ارز 354 میلیارد تومان است که طبق ابلاغ بانک مرکزی بانک ها از این محل فقط باید برای افزایش سرمایه استفاده کنند. در کنار این مبلغ 466 میلیارد تومان برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته اضافه می کنیم و مجموعا هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در مجمع فوق العاده پیشنهاد می شود.

او ادامه داد: پس از کسر این اقلام 410 میلیارد تومان باقی می ماند که هئیت مدیره پیشنهاد می کند 300 میلیارد تومان آن یعنی به ازای هر سهم 200 ریال تقسیم شود و حدود 100 میلیارد تومان هم به عنوان احتیاط به عنوان سود انباشته نگهداری شود. بر همین اساس تمام سود بانک به صورت افزایش سرمایه و تقسیم سود تقدیم سهامداران خواهد شد.

نورمحمدی افزود: برگ تشخیص هایی که سازمان امور مالیاتی برای بانک کشیده نسبت به ابراز بانک تفاوت دارد و مورد توافق بانک نیست. به همین دلیل در جلسات هیئت حل اختلاف در حال پیگیری این موضوع هستیم. اصل احتیاط حکم می کند مبلغی را ذخیره کنیم تا در صورت عدم موفقیت در این هیئت ها سود انباشته برای پوشش این ریسک داشته باشیم.

او همچنین در چاسخ به پرسش یکی از سهامداران در مورد تشکیل تاسیس تامین سرمایه اظهار کرد: برای تشکیل شرکت تامین سرمایه اقدام کردیم با حد نصابی که به بانک اجازه داده شود در این شرکت سهام خواهیم داشت.

در بخش پرسش و پاسخ مجمع، پرویز عقیلی کرمانی، مدیرعامل بانک اظهار کرد: علت ضرردهی شعبه مونیخ تحریم های بانکی است. با این وجود این شعبه در میان بانک های ایرانی تنها شعبه ای است که عملیات بانکداری آن به طور کامل تعطیل نشد. امیدواریم پس از لغو تحریم ها در آینده نزدیک این شعبه به سوددهی برسد.

در پایان مجمع پیشنهاد هیئت مدیره مبنی بر تقسیم سود ٢٠ تومانی به ازای هر سهم در مجمع عمومی به تصویب رسید.

پس از پایان جلسه مجمع عمومی عادی بانک خاورمیانه، افزایش سرمایه ۶۷ درصدی از محل سود انباشته در مجمع فوق العاده تصویب شد. به این ترتیب سرمایه وخاور از مبلغ هزار و 500 میلیارد تومان به 2 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش یافت.

  • منبع خبر : همفکران