همراه در ادامه روند رو به رشد خود پس از تکمیل موج ۴ از (۳) و شکست قله قبلی، مستعد تکمیل موج ۵ از (۳) حوالی بازه قیمت ۲۵۰۰ تومان می باشد.

بابک افشار کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز اشاره کرد: در تحلیل اواخر مرداد ۹۷ بر ارزنده بودن نماد همراه اشاره شد.پس از گذشته بیش از هفت ماه مجدد به ارزیابی این نماد ارزنده می پردازیم.

وی افزود: همراه در ادامه روند رو به رشد خود پس از تکمیل موج ۴ از (۳) و شکست قله قبلی، مستعد تکمیل موج ۵ از (۳) حوالی بازه قیمت ۲۵۰۰ تومان می باشد.

کارشناس بازارسرمایه در انتها خاطرنشان کرد: این در حالی است که شاخص کل امروز وارد کانال ۱۹۱ گشته و بنظر با ادامه روند صعودی میانمدت خود ، فارغ از نوسانات ، مستعد عبور از قله قبلی و ثبت ۲۲۰ الی ۲۳۰ هزار واحد خواهد بود.

بیشتر بخوانید:  واکنش دژپسند به اظهارات نامزدهای ریاست جمهوری درباره بورس