در تحلیل به سبک امواج الیوت نئوویو «فزرین» بعد از تکمیل الگوی اصلاحی دیامتریک پاپیونی با موج میانی X وارد الگوی اصلاحی دوم شده است. با توجه به اینکه چهار شاخه از این الگو ایجاد شده است می توانیم الگوی اصلاحی پیش رو را تشخیص دهیم.

به گزارش تحلیلگر بورس امروز، چهار شاخه تکمیل شده که با حروف (A,B,C,D) لیبل گذاری شده اند تناسب زمانی و قیمتی بسیار خوبی با هم دارند در نتیجه الگوی اصلاحی دیامتریک یا سیمتریکال می باشد. اکنون وارد شاخه پنجم از این الگو شده ایم که با حرف E نام گذاری شده است. در این موج قیمت سهم می تواند تا محدوده مشخص شده در نمودار یعنی ۳۵۰۰-۴۳۰۰ تومان رشد داشته باشد.

در چشم انداز بلندمدت سهم اگر الگو دیامتریک باشد ۷ شاخه اصلاحی داریم که بعد از موج E دو موج دیگر به نام F و G داریم که روند حرکت قیمت در این سه موج با فلش قرمز رنگ مشخص شده است و همچنین کانال بندی الگو با خطوط قرمز رنگ مشخص شده است. اما اگر الگو سیمتریکال باشد ۹ شاخه اصلاحی داریم که دو موج متشابه هم از نظر زمانی و هم قیمتی با اموج قبلی به الگو اضافه می شود که این دو موج با حروف H و I لیبل گذاری شده اند و با فلش خط چین قرمز رنگ روند حرکتی قیمت در آنها مشخص شده است. کانال بندی الگوی سیمتریکال نیز با خطوط آبی رنگ در نمودار مشخص است که به شکل دو خط موازی می باشد.

 

  • نویسنده : امیر نوری، کارشناس و فعال بازار سرمایه

بیشتر بخوانید: اخبار زرین معدن آسیا