«سفارس» بعد از تکمیل یک الگوی اصلاحی دیامتریک از درجه بزرگ (که با لیبل قرمز رنگ مشخص شده است) الگوی اصلاحی جدیدی را شروع کرده است در الگوی اصلاحی جدید موج a به شکل یک الگوی ترکیبی دیامتریک+مثلث شکل گرفته است.

به گزارش تحلیلگر بورس امروز، موج b از این الگو همانطور که در تصویر زیر مشخص است با یک الگوی ترکیبی زیگزاگ+پهنه تکمیل شده است که ریزموج های آن با لیبل سبز رنگ مشخص است.

اکنون قیمت سهم وارد موج c از این الگوی اصلاحی شده است که در این موج می تواند به اهداف مشخص شده در نمودار دست یابد. اولین مقاومت مهم سهم سقف قیمتی نماد در قیمت ۲۷۶۰ تومان می باشد که احتمال استراحت قیمت سهم در این محدوده برای مدتی وجود دارد.

بعد از آن می تواند سهم به سمت ۴۰۰۰ تومان حرکت کند. دسترسی به قیمت ۸۰۰۰ تومان هم از لحاظ این سبک تحلیلی امکان پذیر است که بستگی به شرایط بازار و عوامل بنیادی آن دارد که باید منتظر حرکت پیش روی سهم در شاخه c تا ۴۰۰۰  تومان باشیم بعد از آن با توجه به الگویی که ایجاد شده است بهتر می توانیم راجع به هدف ۸۰۰۰ تومان نظر دهیم.

  • نویسنده : امیر نوری، کارشناس و فعال بازار سرمایه