در روز معاملاتی سه شنبه 22 تیر ماه دو نوع اوراق اسناد خزانه و مرابحه عام بیشترین معاملات را داشته اند. در معاملات اسناد خزانه در کنار دو بانک خاورمیانه و بانک رسالت، مرکز مدیریت بدهی وزارت اقتصاد و مؤسسه ضمانت سپرده‌ها نیز جزو خریداران این اوراق بوده اند.

به گزارش بورس امروز، میزان فروش اسناد خزانه که توسط شرکت خدمات مدیریت صبا تأمین، صندوق سرمایه‌گذاری یکم کارگزاری بانک کشاورزی و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک افق کارگزاری بانک خاورمیانه بسیار محدود بوده؛ به طوری که نسبت به خریدهای صورت گرفته قابل توجه نبوده است.

در معاملات اوراق مرابحه عام برخلاف اسناد خزانه عمدتاً شاهد خروج شرکت‌ها بودیم؛ بانک مرکزی بیشترین حجم خروج از این اوراق را به میزان 12.5 میلیون برگ را انجام داده است. برخلاف اسناد خزانه، مالکان اوراق مرابحه عام عمدتاً روند خروج را در پیش گرفته‌اند.

در بازار سهام نیز شاهد رخدادهای قابل توجهی بوده ایم؛ شرکت «ومعادن» در نمادهای «کگهر»، «کگل»، «ارفع» و «کنورد» به ترتیب به میزان 44 میلیون، 180 میلیون، 38 میلیون و 26 میلیون سهم را فروخت. میزان سهام فروخته شده در نمادهای «کگل» و «کنورد» توسط شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات نمایانگر بیشترین حجم خروج بوده است. لازم به ذکر است روند معاملاتی این شرکت در نماد «کگل» در طی سه ماهه گذشته نزولی بوده است. آخرین خروجی که این شرکت در نماد «کگل» انجام داده مربوط به 6 اردیبهشت ماه بوده است.

«ونیکی» نیز همچون روزهای گذشته برنامه خروج را در پیش گرفت به طوری که در روز سه شنبه با بیشترین حجم خروج نسبت به روزهای معاملاتی قبل به میزان یک میلیون سهم را انجام داد تا مالکیت خود را به 639 میلیون سهم برساند. در نماد «قشکر» نیز «ونیکی» حجم سهام تحت مالیکت خود را به میزان 400 هزار کاهش داد.

اگرچه بیمه مرکزی در نماد «دامین» با فروش 5 میلیون سهم میزان مالکیت خود را به 45 میلیون سهم پایین آورد اما شرکت مدیرت توسعه سپند فردا 31 میلیون سهم عرضه شده این نماد را خرید. در کنار عملکرد فروش بیمه مرکزی، شاهد خرید سهام در دو نماد «دارو» و «فروی» به میزان یک میلیون سهم و 788 هزار سهم توسط این شرکت بودیم.

شرکت سرمایه گذاری خوارزمی نیز در این روز میزان مالکیت خود را در نماد «وبصادر» حدود 500 هزار سهم افزایش داد. در حالی که نماد این شرکت در همان روز عمدتاً توسط اشخاص حقیقی خریداری شد و میزان مالکیت بازارگردان سهم کاهش یافت. علاوه بر این، در روز سه شنبه شاهد افزایش مالکیت شرکت‌های بیمه‌ای در نمادهای متعدد بوده ایم.

شرکت بیمه کوثر از جمله مالکان عمده سهام است که برنامه خرید سهم در دو نماد «وغدیر» و «ثاخت» را در پیش گرفت. باتوجه به اینکه خرید سهام این شرکت در نماد «وغدیر» طی روزهای گذشته نیز مشاهده شده، این رخداد می‌تواند به اقبال این سهم در بازار سرمایه مربوط باشد.

بیمه سینا و بیمه معلم نیز که دو نماد بیمه‌ای فعال در روز معاملاتی گذشته بوده اند، به ترتیب اقدام به خرید 92 هزار سهم «شکربن» و 10 هزار سهم «کطبس» کردند. نمادهای گروه کارآفرین به نام‌های بیمه کارآفرین و بانک کارآفرین توسط اعضای گروه خریداری شدند؛ به طوری که بیمه کارآفرین 54 میلیون سهم «وکار» را خرید و شرکت سرمایه‌گذاری بانک کارآفرین نیز 35 هزار سهم «وآفری» را خریداری کرد.

باتوجه به کاهش قابل توجهی که قیمت سهام «شلعاب» در خرداد و تیرماه داشته است، با رسیدن قیمت این سهم به نرخ 10,530 ریالی شاهد خرید 229 میلیون سهم آن توسط «تاصیکو» بوده ایم. این درحالی است که خریدهای مستمر «وسپهر» در نماد «شرانل» موجب افزایش قیمت این سهم در چند روز گذشته شده است به طوری که در آخرین خرید سهام این نماد در روز معاملاتی سه شنبه 22 تیر ماه به میزان یک میلیون 810 هزار سهم قیمت آن را به عدد 45,259 ریال رساند.

  • منبع خبر : کدال