شرکت گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند(سرمايه گذاري آتيه دماوند) اعلام کرد شرکت مذکور نسبت به پرداخت مبلغ 132 میلیارد ريال در تاريخ 1400/04/09 و مبلغ 347 میلیارد ريال در تاريخ 1400/04/14 به حساب بانکي شرکت گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند اقدام نموده است.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند(سرمایه گذاری آتیه دماوند) اعلام کرد شرکت مذکور نسبت به پرداخت مبلغ ۱۳۲ میلیارد ریال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ و مبلغ ۳۴۷ میلیارد ریال در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۴ به حساب بانکی شرکت گروه سرمایه گذاری آتیه دماوند اقدام نموده است، لیکن با عنایت به پرونده های حقوقی مطروحه در محاکم قضایی و اختلاف حساب فی مابین، دریافت مطالبات مذکور تاکنون مورد تایید این شرکت قرار نگرفته است.