شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان اعلام کرد فرصت اعطا شده به این شرکت جهت رعایت دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار تمدید شد.

به گزارش کدال بورس امروز،شرکت پارسان اعلام کرد: با توجه به رعایت نشدن دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، شرکت بورس اوراق بهادار تهران ، طی نامه شماره ۷۵۷۴۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ ضرورت رعایت موارد فوق ظرف مهلت ۱ ماه را به شرکت تاکید نمود (پیوست ۱). با توجه به نامه واصله از شرکت مهلت مذکور به مدت ۱۸ روز دیگر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ تمدید می شود.