برخی شاخص های عملیاتی و روند بازار و قیمتی سهام های صنعت سرب و روی کشور در بورس، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

به گزارش تحلیل گر بورس امروز، صنعت سرب و روی با رشد مناسبی در بخش فروش در سنوات اخیر همراه شده است. در این متوسط رشد فروش شرکت های کیمیا زنجان، توسعه سرب و روی و  زرین معدن آسیا در مقایسه با سایر رقبا، بیشتر بوده است به نحوی که طی روند پنج سال گذشته خود با رشد558 درصدی همراه شده اند.

فروش:

در بخش فروش صنعت، در مقابسه بین شرکت های سرب و روی حاضر در بورس اوراق بهادار، نتایج زیر بدست آمده است:

همانگونه که اشاره شد، صنعت سرب و روی با رشد مناسبی در بخش فروش در سنوات اخیر همراه شده است. در این متوسط رشد فروش شرکت های کیمیا زنجان، توسعه سرب و روی و  زرین معدن آسیا در مقایسه با سایر رقبا، بیشتر بوده است به نحوی که طی روند پنج سال گذشته خود با رشد558 درصدی همراه شده اند.

در تحلیل فوق ارقام عملیاتی شرکت فسرب نیز درج شده ولی به جهت اینکه شرکت در تولید شمش فعال است تقریباً قابل مقایسه با روند شرکت های کنسانتره سازی نمی باشد، در گزارش فوق از اطلاعات فروی نیز به جهت تولید شمش صرف نظر شده است. اطلاعات شرکت فروی در سرفصل فروش به شرح ذیل ارایه شده است:

نمودار فوق روند رشد مبالغ فروش نسبت به دوره قبل (سال پایه 95) را نمایش می دهد، شرکت زرین معدن آسیا، کیمیا و باما به جهت طرح های توسعه ایی و زیر مجموعه های در حال رشد به نظر از نرخ بالاتری از رشد سهم بازار و ارزش فروش برخوردار می باشند. سهم کالسیمن از سهم بازار کاهشی اما نرخ رشد فروش مناسبی را تجربه کرده است. نرخ رشد در نمودار فوق ارایه شده است، متوسط نرخ رشد(136%) روند مناسب یا انحراف نامساعد از نرخ رشد میانگین شرکتها را بیان می کند. شرکت کالسیمن، باما،کیمیا و فزرین بهتر از متوسط و دیگر شرکتها کمتر از میانگین رشد فروش را تجربه نموده اند. بدترین عملکرد مربوط است به شرکت فرآور، شرکت ملی سرب و روی و گسترش صنایع روی به ترتیب کمتر از متوسط(مجموع) رشد فروش را محقق نموده اند.

طی پنج سال، مجموع فروش شرکت های فعال در صنعت سرب و روی(بورسی) با افزایش 540 درصدی همراه شده و از 740 میلیارد تومان به بیش از 4.777 میلیارد تومان رسیده است، این امر نشان دهنده رشد بسیار مطلوب صنعت در سنوات اخیر است. عمده فروش متناسب با ظرفیت، متعلق به شرکت کالسیمین بوده است با 35 درصد سهم بازار که در نمودار ذیل نمایش داده شده است.

بالاترین نسبت ارزش بازار به فروش مربوط است به شرکت باما، فرآور و کالسیمن به عبارتی نسبت p/s و p/e بزرگتری را به خود تخصیص داده اند. فرآور ضعیف ترین و پر ریسک ترین شرکت صنعت به جهت رشد نامطلوب یا ریسک عدم تحقق برنامه عملیاتی محسوب می شود. شرکت فگستر و فتوسا به جهت تازه وارد بودن به بازار سرمایه کمترین(کم ریسک ترین) نصاب را به خود اختصاص داده اند. شرکت زرین معدن و کیمیا تواماً مبالغ بیشتری از فروش نسبت به شرکت باما را محقق نموده است و با توجه به عرضه اولیه دو شرکت در بورس در مقایسه با فروی (عرضه شده توسط باما)و دیگر شرکتها به نظر از لحاظ رقم ارزش بازار و ارزش ذاتی زیر ارزش می باشند.

در نمودار فوق سهم بازار فروش نمایش داده شده است، شرکت کالسیمین بیش از 35 درصد از سهم بازار را دارا بوده و 33 درصد ارزش بازار سهام را به خود اختصاص داده است و به عنوان بزرگترین شرکت فعال در این صنعت بین شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار می‌باشد. پس از کالسیمین، شرکت باما با دارا بودن 15 درصد سهم بازار فروش 32 درصد ارزش بازار سرمایه صنعت(شرکت های بررسی شده) را به خود اختصاص داده است و دومین شرکت مطرح در این گروه می‌باشد. به لحاظ ارقام ریالی فروش جمع فروش شرکت کیمیا و فزرین تواماً 17 درصد سهم بازار(سهم از فروش) ولی جمعاً 13 درصد ارزش بازارسهام صنعت را در اختیار دارند. به عبارتی ارزش بازار به فروش باما و فرآور در بالاترین سطح تجربه می شود و از منظر نصاب ارزش بازار به فروش فزرین و کیمیا در پاین ترین سطح ارزش و ریسک ارزیابی می گردد.

 

 

حاشیه سود ناخالص:

در بین شرکت های حاضر در بازار سرمایه، دو شرکت باما و کاسیمین بیشترین حاشیه سود ناخالص را به خود اختصاص داده اند به نحوی که این دو شرکت با حاشیه سود ناخالص  بیش از 60 درصد، در مقایسه با سایر شرکت ها عملکرد بهتری داشته اند. متوسط حاشیه سود ناویژه صنعت در 5 سال گذشته برابر 33 درصد بوده و در نمودار زیر متوسط حسابی نرخ حاشیه چند شرکت بررسی و نمایش داده شده است. افزایش نرخ دلار و قیمت جهانی در سال اخیر موجبات رشد حاشیه سودهای صنعت را فراهم آورده است. شرکت های کیمیا، کالسیمین و باما از متوسط صنعت انحراف مساعد داشته و حاشیه عملکردی بهتری را محقق نموده اند. قسمتی از مازاد ارزش بازار به مبالغ فروش در بهبود حاشیه سود کالسیمن و باما نسبت به رقبا تجربه و تحلیل می گردد. جا ماندگی ارزش کیمیا در این قسمت نیز قابل ارزیابی است. یکی از دلایل بالا بودن حاشیه سود در باما و کالسیمن نسبت به رقبا داشتن مالکیت معدن و پرداخت حق مالکانه به جای خرید خاک معدنی است.

حاشیه سود عملیاتی: نمودار قیمت جهانی روی

با افت و تغییر روند قیمت جهانی حاشیه سود صنعت دست خوش تغییر با اهمیتی قرار می گیرد، روند 5 سال جهانی با مقایسه حاشیه سود عملیاتی شرکت های موجود نشانگر این مهم است، افت سال 2020 تا 2021 باعث افت حاشیه سود سال 98 شرکت ها شده است.

در نمودار فوق ملاحظه می گردد دو شرکت کالسیمین و باما، در مقایسه با سایر شرکت ها عملکرد بهتری را در این شاخص به خود اختصاص داده اند. افزایش سایر درآمد های عملیاتی این دو شرکت، موجبات افزایش حاشیه سود عملیاتی را فراهم ساخته است.

میانگین حاشیه سود عملیاتی 5 ساله صنعت(شرکتهای مورد بررسی) برابر با 32.5درصد است. طبق نمودار ذیل کالسیمن و باما بهتر از دیگر شرکت ها حاشیه سود عملیاتی محقق داشته و شرکت فرآور و کیمیا برابر متوسط شرکتهای بررسی شده در طی 5 سال سود عملیانی محقق نموده اند. شرکت باما بالاترین نوسانات(ریسک) را تحمیل نموده است. روند حاشیه سود در بررسی 5 ساله در نماد فزرین منفی و در نماد کیمیا مثبت می باشد. لذا به نظر سهام کیمیا با عملکرد بهتر توجه بازار کمتری را جلب کرده و زیر ارزش معامله می گردد.

حاشیه سود خالص:

در نهایت حاشیه سود خالص شرکت ها، حاکی از حاشیه سود خالص 183 درصدی در شرکت باما (ناشی از فروش سهام فروی در اوج بازار سال قبل)و 72 درصدی در شرکت کالسیمین می‌باشد. کمترین حاشیه سود خالص، مربوط به دو شرکت تولید و سرب روی و گسترش صنایع روی می‌باشد که به ترتیب 12 و 13 درصد می‌باشد. شرکت باما به جهت سود غیر عملیاتی انحراف معیار با اهمیتی را موجب گردیده است.

جهت نرمال کردن مفروضات بررسی از دیتای شرکت باما در سرفصل سود خالص صرف نظر شد. مراتب حاکی از عملکرد مناسب سه شرکت فرآور، کیمیا و فزرین برابر متوسط 5 ساله صنعت و روند سالیانه بوده و کالسیمن بالاتر از متوسط عملکرد داشته است.

بازده حقوق صاحبان سهام

بازده حقوق صاحبان سهام، نشان دهنده درصد کسب سود سهام داران از سرمایه گذاری در شرکت می‌باشد. اعداد بالاتر حاکی از کسب سود بیشتر در مقایسه با مبلغ سرمایه گذاری شده است. در بین شرکت های حاضر، دو شرکت کیمیا زنجان و کالسیمین با حاشیه سود 90 و 80 درصدی،  در سال 1399، بازده مناسبی را برای سهام داران خود به همراه داشته و بازده نرمال دو شرکت بالاتر از صنعت(شرکتهای بررسی شده ) است، شرکت باما در سال 98 به جهت تغییر استثنایی و غیر مترقبه سود و زیانی و ریسک کاهشی تجربه شده در سال 1399 ویژگی اقلام مقایسه ای نرمال را ندارد. لذا احتمال افزایش قیمت متصور است. احتما قوی شرکت فزرین در سال 1400 به جهت عرضه اولیه دو شرکت در بورس مسیر رشدی باما در سال قبل را سپری می نماید.

ارزش بازار:

در طی چند سال گذشته، با احتساب ارزش بازار اضافه شده توسط شرکت های جدید، مجموع ارزش بازار شرکت های فعال در این صنعت به بیش از 30 هزار میلیارد تومان بالغ شده است.

استراتژی نگهداری: در بازه زمانی مرداد1399 که شاخص در اوج خود یعنی 2 میلیون 100قرار داشته است شرکت زرین معدن آسیا و کیمیای زنجان به ترتیب با ارزش بازاری حدود برابر 18.858 میلیاردريال و  15.646 میلیارد ريال با سرمایه ثبتی 650 میلیارد ريالی و 400 میلیارد ريالی در تابلو حضور داشته اند. در تاریخ این گزارش پس از افزایش سرمایه در دو شرکت در آذر و بهمن ماه سال 1399 سرمایه ثبتی فزرین و کیمیا از 65 میلیارد تومان و 40 میلیارد تومان به ترتیب به 108 میلیارد و 105 میلیارد تومان افزایش یافته است. ارزش بازار سهم در مقایسه با شاخص کل که مرداد 1399 از رقم نزدیک به 2.100 به رقم 1.100 (یک میلیون صد) تا سه خرداد 1400 رسید (شاخص در تاریخ گزارش به رقم 1 میلیون 250 هزار رسیده است) افول شدیدی را رقم زده است،(در مقطع خرداد سال جاری بیش از 47 درصد افت ارزش) و همچنین در مقطع گزارش یعنی تیر ماه 1400نسبت به مردادماه1399برابر 40 درصد افت ارزش تجربه شده است، این در حالیست که با احتساب افزایش سرمایه دو شرکت ارزش بازار در مقطع 2 خرداد که پایین ترین رقم شاخص تجربه شده است به ترتیب برابر 22.890میلیارد ريال 17.750میلیارد ريال می باشد به عبارتی افت یا تغییر در ارزش رخ داده در این دو نماد در مقایسه با شاخص کل و صنعت (ازمرداد تا خرداد سال جاری) به ترتیب 21.5درصد و 13.5درصد مثبت(افزایش/صعودی)بوده است، یعنی سهامدارن نه تنها با ریسک افت بازار مواجه نبوده بلکه در مقایسه با عملکرد بازار سرمایه رشد و منفعت سرمایه مناسبی را تجربه نموده اند. یعنی سهامداران فزرین و کیمیا به ترتیب 68.5 درصد و 60.5  درصد جلوتر از بازار عمل نموده است، اوضاع سهامداران برای شرکت کالسیمن نیز حدوداً به همین منوال است.

ارزش بازار دو شرکت مزبور در تاریخ گزارش نیز به ترتیب 21.270میلیارد ريال و 16.583میلیاردريال است که در مقایسه با ارزش مرداد ماه 1399 علیرغم افت بازار (بالغ بر40درصد افت) به ترتیب با بازده مثبت 13درصد و 6 درصدی همراه بوده است. در دوران افت و افول ارزش سهام و بازار سرمایه در نماد فزرین و کیمیا حفظ ثروت سهامداران برابر ارقام و نصاب مقایسه شده محقق گردیده است و سرمایه ذینفعان در مقابل ریسک بازار حفاظت و پوشش ریسک داده شده است.

شرکت کالسیمین و باما بیش از 58 درصد ارزش بازار را به خود اختصاص داده است. سرب و روی ذوب اصفهان نیز با دارا بودن 10درصد ارزش بازار، سومین شرکت بزرگ فعال در صنعت می‌باشد. با توجه به اینکه مجموع رقم فروش شرکت فزرین و کیمیا 33 درصد بیشتر از رقم فروش شرکت فروی است، ولی ارزش بازار دو نماد فزرین و کیمیا  تواماً 8 درصد کمتر از ارزش بازار ذوب روی اصفهان(فروی) است. لذا برابر ارزیابی فوق نیز امکان رشد قیمت سهم در شرکت فزرین و کیمیا در مقایسه با رقبا و بر اساس مدل اندازه گیری مبالغ فروش به قیمت جاری (gرشدی) متصور خواهد بود.

همانطور که در نمودار ذیل نمایش داده شده هر چه نوسانات بیشتر و با شیب تند تری همراه باشد، ریسک سرمایه گذاری بالاتر یا به عبارتی سفته بازی در آن سهم می تواند در حجم بالایی رخ داده باشد. لذا سهامداران نماد های این چنین احتمالا ریسک های با اهمیتی را تجربه نموده اند، شرکت های با رشد یا نوسان نرمال برای سرمایه گذاری امن بهتر بوده و معمولا توسط مشاوران برای سرمایه گذاری مستقیم این قبیل سهام ها توصیه می گردد.

نمودار فوق از ابتدای سال 98 ارزش بازار شرکت های گروه سرب و روی نمایش می دهد، شرکت کاما، کروی و فسرب با درصد افت بیشتری از ارزش بازار، ریسک بالاتری را به بازار و سهامداران خود تحمیل نموده است. شرکت زنگان، فروی و کیمیا کمترین ریسک و نوسانات را تجربه کرده است. و شرکت کاما ، فاسمین و کروی درصد تغییرات بالایی را رقم زده است.

استراتژی فعال: سهامداران و فعالان بازار سرمایه در این صنعت نیز برابر ریسک و بازده متصور و قابل تحمل (انتظاری) فرصت های متنوعی را جهت تصمیم گیری خود یا تعدیل آن در اختیار داشته اند. مدیریت ریسک در تغییر استراتژی نقش به سزایی داشته، لذا زیان دیدگان احتمالی در سال 1399 سرمایه گذاری ریسکی را انجام داده اند که کنترل و پوشش ریسک کاهش ارزش موقت آن به دلیل جو منفی و فشار فروش ممکن نبوده است.

بازده محاسبه شده نسبت به ارزش بازار سهام ها در پایان سال 1397حاکی از این است شرکت فسرب، زنگان و باما(با ریسک بسیار بالاتر)، به ترتیب 914و712و655 درصد بالاترین بازدهی نسبت به پایان سال 97 را کسب نموده است. پس از آن در رده دوم ریسک و بازدهی نیز شرکت فزرین با 635 واحد رشد بالاترین بازدهی و  البته ریسک بازاری کمتر قراردارد.(شرکت فروی به دلیل اینکه در سال 98 عرضه اولیه بوده است با ارقام ریسک و بازدهی دیگر سهام های گروه قابلیت مقایسه ندارد). بهترین بازده موزون به ریسک(کمترین درصد نوسانات ارزش بازار) متعلق است به شرکت کیمیا زنجان با 457 درصد بازدهی دوساله اخیر و متعاقب آن شرکت کالسیمن بهترین حفظ ارزش و کمترین نوسانات قیمتی را تجربه کرده است.

 

  • نویسنده : مهرداد فرهمندزاده، مدیر سرمایه گذاری هلدینگ کاوه پارس