شرکت سرمایه گذاری ملی ایران برنامه مبنی بر انتشار اوراق بدهی خود را منتشر کرد

به گزارش بورس امروز، بر اساس اعلام شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، این شرکت برنامه مبنی بر انتشار اوراق بدهی خود را منتشر کرد. مبلغ این بدهی ۸,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال است و بازپرداخت آن هر ۶ ماه یکبار است ضمن اینکه طول دوره بازپرداخت ۴۸ ماهه می باشد.

  • منبع خبر : کدال