اميد نتایج برگزاری مزایده فروش ملک و واحدهای مسکونی پروژه های کامرانیه و جنت آباد را منتشر کرد.

به گزارش بورس امروز، شرکت توسعه و عمران اميد اعلام کرد در پی آگهی مزایده تعدادی از واحد های مسکونی و ملک پروژه های کامرانیه و جنت آباد، با عنایت به بازگشایی انجام شده بر اساس نتایج به دست آمده تمام واحد های اعلام شده به فروش رسید.

  • منبع خبر : کدال