انتشار گزارش های ماهانه تولید و فروش و همچنین ارائه صورت های مالی سالانه بخش قابل توجهی از شرکت های حاضر در بازار سرمایه طی روزهای اخیر، همگی حکایت از وضعیت بنیادی مناسب و نسبت های E/P فوروارد جذاب شرکت ها دارند. از سوی دیگر، چند هفته ای است که شاهد افزایش تعداد کندل های سبز ورود پول حقیقی به بازار سرمایه هستیم.

به گزارش بورس امروز، این موضوع حکایت از رونق گرفتن معاملات و افزایش اقبال سرمایه گذاران حقیقی به بازار دارد. همه این موارد امیدها را برای رونق بازار سرمایه در سایه ارزندگی سهام شرکت ها زنده نگه می دارد.

بنابراین انتظار می رود با بررسی و تحلیل شاخص های مهمی همچون شاخص مدیران، شاخص کل، شاخص هم وزن و حتی بررسی بازارهای موازی مانند طلا، ارز و رمزارزها، نگاهی به روزهای آتی بازار سرمایه داشته باشیم.

شاخص مدیران خرید (PMI) در جهان

گزارش PMI ماه ژوئن کشورهای دنیا، بیانگر افت هفت درصدی این شاخص در آمریکا و سنگاپور است. برزیل با تکرار بهبود١٠درصدی ماه قبل، خود را به عدد بالای پنجاه رساند که بیانگر وضعیت خوب با چشم انداز روشن برای این کشور است. در منطقه یورو کشورهای آلمان و ایتالیا به ترتیب با ٧ و ۴ درصد، بیشترین تغییرات مثبت را به نام خود ثبت کردند. نکته دیگری که در جدولPMI  ماه ژوئن به چشم می خورد این است که به غیراز ژاپن، سایر کشورها خود را به عدد بالای ۵٠ رسانده اند.

شاخص مدیران خرید (PMI) در ایران

هفته گذشته گزارش شامخ خرداد ماه کل اقتصاد ایران منتشر شد که باوجود افت ۴درصدی نسبت به ماه قبل، همچنان عدد خوب ٢٧/۵١ را به ما نشان می دهد. از علل این افت می توان به کاهش سفارشات جدید مشتریان، افزایش قیمت مواد اولیه و همچنین قطعی برق اشاره کرد.

در بخش زیرشاخص های اصلی شامخ اقتصاد، همانند ماه قبل، کمترین مقدار مربوط به شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده به مقدار ٧٣/۴۵است و شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش بیشترین مقدار را با عدد ١٩/۵۶ به خود اختصاص داد. در بخش زیرشاخص های فرعی شامخ اقتصاد، بیش ترین مقدار، همانند ماه های قبل، مربوط به شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده با مقدار ١٩/٧٧ است وکمترین مقدار زیرشاخص های فرعی متعلق به شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات با عدد ۴٠/۴٨ است.

در بخش صنعت نیز سی وسومین گزارش شامخ منتشر شد که با افت١٣درصدی، به عدد ٢١/۵۴ رسید که همچنان بیانگر رونق در صنعت است. بیشترین مقدار زیرشاخص اصلی شامخ صنعت متعلق به شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش به مقدار ٢٣/۵٩ و کمترین آن مربوط به موجودی مواد اولیه خریداری شده با عدد ۵٢/۴٧است. در بخش زیرشاخص های فرعی شامخ صنعت، بیشترین مقدار همانند ماه های قبل متعلق به قیمت خرید مواد اولیه با عدد ٨٣/٧٣ است. همچنین کمترین مقدار در این بخش مربوط به شاخص میزان صادرات کالا با عدد ٨۶/۴٧ است.

در بخش گزارش شامخ صنایع منتخب، شامخ گروه پوشاک و چرم با عدد ۶٠ در صدر قرار گرفت. پس از آن، شامخ گروه ماشین سازی و لوازم خانگی و گروه وسایل نقلیه و قطعات وابسته، به ترتیب با مقادیر ٢٠/۵٩ و ٨۵/۵۶ قرار گرفتند. کمترین مقدار متعلق به شامخ گروه صنایع نساجی با عدد ٢۵/۴۶ است.

ارزش دلاری شاخص کل و شاخص وارن بافت

طی هفته اخیر ارزش دلاری بازار سرمایه در نرخ ٢۴٨ میلیارد دلار به کار خود پایان داد. به این ترتیب میزان اصلاح ارزش دلاری شاخص کل نسبت به قله یکساله معادل ٢/۴٣ درصد شد.

علت روند نزولی ارزش دلاری بازار علی رغم صعودی بودن شاخص کل را می توان در افزایش نرخ دلار طی هفته اخیر جست وجو کرد.

بر مبنای دلار ٢١ هزار تومانی و GDP برابر با ۵٠٢٩٩ هزار میلیارد ریال، ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی ایران معادل ٢۴٠ میلیارد دلار در سال ١٣٩٩ محاسبه می شود. لذا، نسبت ارزش دلاری بازار سرمایه به GDP ایران (موسوم به شاخص وارن بافت) معادل ١٠٣ درصد محاسبه می شود.

گفتنی است که این شاخص برای آمریکا در تاریخ ١ جولای سال ٢٠٢١ با توجه به ارزش ٧/۵٣ تریلیون دلاری بازارهای مالی آمریکا و GDP برابر با ٩/٢٢ تریلیون دلار در این کشور، شاخص وارن بافت برای آمریکا معادل ٢٣۴ درصد محاسبه شده است.

تحلیل تکنیکال شاخص کل و شاخص هم وزن

شاخص کل پس از رسیدن به محـدوده ۷۰۰. ۲۸۴. ۱ واحـد در روز چهارشــنبه (١۶ تیــر ١۴٠٠) دچــار اصــلاح شــد و دیروز (شــنبه ١٩ تیــر ١۴٠٠ ) نیــز بــا ادامــه دادن رونــد اصلاحیخود به محدوده ۷۰۰. ۲۷۰. ۱ واحد رسید.

اولین حمایت مهم در مسیر اصلاح شـاخص کـل، محـدوده ۰۰۰. ۲۶۰. ۱ واحد است.

با توجه به جریان مثبت ورود نقـدینگیو حجـم معـاملات مناسب هفته های اخیر، انتظار نمی رود شاخص کل اصـلاح خیلیعمیقیرا تجربه کند.

از سـوی دیگـر، همـان طور کـه پیش بینـیشـده بـود، بـه نظـر میرسد شاخص هـم وزن در پـی جبـران جامانـدگیخـود از شــاخص کــل اســت و طــی هفتــه گذشــته رشــد مناســبی را تجربه کرد.

اولین محدوده مقاومتی مهم در مسیر رشد شاخص هم وزن محدود ۰۰۰. ۳۹۷ واحد است.

تحلیل تکنیکال هر اونس طلا

اونس طلا هفته گذشته تا محدوده ۱۸۱۸ دلار رشد و سپس شروع به نوسان در محدوده قیمتی۱۷۹۵الی ۱۸۱۰ دلار کرد.

با توجه به ضعف مشهود روند صعودی و واگرایی منفی اندیکاتور RSIبه نظر میرسد قیمت طلا در آستانه شروع حرکتینزولیاست.

در صورت اصلاح قیمت، اولین محدوده حمایتی مهم در مسیر اصلاح طلا، محدوده ۱۷۸۵ دلار است.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار

به نظر می رسد شاخص دلار به انتهای روند اصلاحیخود رسیده و به زودی باید شاهد تغییر روند آن باشیم.

محدوده حمایتی ١٠٠. ٩٢ الی ٠٠٠. ٩٢ واحد، محدوده ای است که انتظار می رود شاخص دلار تغییر روند داده و بار دیگر به سمت مقاومت داینامیک خود در محدوده ۳۰۰. ۹۲ الی ۵۰۰. ۹۲ واحد حرکت کند.

در صورت شکست روبه بالای مقاومت داینامیک،هدف بعدی شاخص دلار محدوده ۹۳/۳۰۰ واحد خواهد بود که این محدوده خط گردن الگوی کف دوقلو برای چارت شاخص دلار محسوب می شود و از این حیث مقاومتی بسیار بااهمیت است.

 

تحلیل تکنیکال بیت کوین

بیت کوین کماکان در حال نوسان در بازه قیمتی٣١الی ٣۶ هزار دلار است.

با توجه به شیب نزولیروند قیمتی، انتظار میرود قیمت بیت کوین بار دیگر محدوده ٣١ هزار دلار را به خود ببیند.

درصورتی که محدوده ٣١ هزار دلار رو به پایین شکسته شود، محدوده حمایتیبعدی ٢٨ هزار دلار خواهد بود.

با توجه به داده های درون شبکه، رسیدن قیمت بیت کوین به محدوده ٢٨ هزار دلار و حتیشکست روبه پایین این محدوده دور از انتظار نیست.

  • منبع خبر : شرکت سرمایه گذاری اهتمام ایرانیان