در 19 تیر ماه بانک قرض الحسنه رسالت، مؤسسه صندوق ضمانت سپرده‌ها و بانک خاورمیانه نقش قابل توجهی در خرید اسناد خزانه داشتند. به طوری که بانک قرض الحسنه رسالت 499 هزار ورقه، مؤسسه صندوق ضمانت سپرده‌ها 320 هزار ورقه و بانک خاورمیانه 97 هزار ورقه از اسناد خزانه را خریداری کردند.

به گزارش بورس امروز، در ۱۹ تیر ماه بانک قرض الحسنه رسالت، مؤسسه صندوق ضمانت سپرده‌ها و بانک خاورمیانه نقش قابل توجهی در خرید اسناد خزانه داشتند. به طوری که بانک قرض الحسنه رسالت ۴۹۹ هزار ورقه، مؤسسه صندوق ضمانت سپرده‌ها ۳۲۰ هزار ورقه و بانک خاورمیانه ۹۷ هزار ورقه از اسناد خزانه را خریداری کردند.

در کنار خریدهای انجام شده شاهد خروج برخی از شرکت‌ها همچون نفت پاسارگاد و مرکز مدیریت بدهی وزارت اقتصاد از مالکیت اوراق خزانه بوده ایم. برخلاف اسناد خزانه، مالکان اوراق مرابحه بخشی از اوراق تحت مالکیت خود را به فروش رساندند. عمده عرضه و فروش اوراق مرابحه توسط بانک صادرات، بانک مرکزی و صندوق سرمایه‌گذاری آرمان آتی کوثر انجام شده است که به ترتیب شامل مبالغ ۱۷.۸ میلیون ورقه و ۵.۵ میلیون ورقه و  یک میلیون ورقه می‌شود.

علاوه بر این، بانک مرکزی یکی از خریداران عمده این اوراق نیز بوده است به طوری که ۱۵.۸ میلیون ورقه مرابحه را خریداری کرد. در شنبه ۱۹ تیر ماه علاوه بر معامله اوراق مذکور، اوراق صکوک، سلف، زعفران، زیره و سکه نیز مورد معامله قرار گرفت. به طوری که حقوقی‌ها اقدام به فروش صکوک و خرید سلف نمودند. در مقابل، اشخاص حقیقی عمدتاً به فروش اوراق زعفران و زیره پرداختند. فروش صکوک منفعت نفت به عنوان تنها اوراق صکوک معامله شده در روز گذشته، توسط «تأمین سپهر» به میزان ۴۹۹ هزار و «اندوخته پایدار ثابت» به میزان ۵۰۰ ورقه انجام شد.

در معاملات سلف نیز، دو دسته اوراق سلف به نام‌های سلف موازی استاندارد سنفت و سلف موازی برق خرید و فروش شد. اگرچه در دو سلف مذکور بازارگدان‌ها بخشی از خرید و فروش را انجام دادند اما بخشی از سلف موازی برق توسط صندوق «آشنا دی ثابت» خریداری شد.

در خصوص معاملات سهام علاوه بر بازارگردان‌ها، سهامداران عمده نیز در معاملات حضور فعال داشتند. به گونه ای که در نماد «برکت» همچون روزهای گذشته سهامداران عمده شامل سرمایه‌گذاری پویا، تدبیر و سبدگردان سهام ستاد اجرایی فرمان امام در کنار بازارگردان اقدام به خرید سهام نمودند. در معاملات بانک صادرات نیز شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی اقدام به خرید سهام عرضه شده کرد و سهم تحت مالکیت خود را افزایش داد.

بانک سامان در روز معاملاتی گذشته در دو نماد بیمه سامان و بانک خاورمیانه حضور داشت به طوری که بخشی از سهام بیمه سامان را به فروش رساند و در مقابل به خرید تعدادی از سهام بانک خاورمیانه پرداخت تا میزان مالکیت خود را افزایش دهد. در صنعت بانکی عمدتاً بازارگردان حضور فعال داشته و اقدام به خرید سهام عرضه شده نمود. با این وجود در نمادهایی همچون بانک ایران زمین و  بانک سینا بازارگردان به فروش سهام پرداخت.

صنعت سیمان نیز به دلیل توجه بالای سهامداران حقیقی شاهد فروش بخشی از سهام توسط بازارگردانها در نمادهایی همچون «سمازن»، «سشمال» و «سکرما» بوده است درحالی که بازارگردان سیمان ارومیه به خرید سهام عرضه شده پرداخت. سازمان تأمین اجتماعی نیز یکی از سهامداران عمده در روز معاملاتی گذشته بوده که در نماد «شستا» به خرید ۵۵ میلیارد سهم پرداخت.

علاوه بر سازمان تأمین اجتماعی، «ونیکی» و بیمه مرکزی نیز جزو سهامداران عمده فعال در نمادهای مختلف بورسی بوده‌اند. شرکت بیمه مرکزی در نمادهای «کاما»، « رتاپ» و «پرداخت» به ترتیب ۲۰ میلیون، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار سهم به فروش رساند. در مقابل این حجم فروش، حدود ۲ میلیون سهم «والبر» را خرید که ۱,۳۳۰,۰۰۰ سهم آن را «ونیکی» عرضه کرده بود.

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران علاوه بر فروش حجم مذکور در نماد «والبر»، ۱۰ میلیون سهم شکر شاهرود را نیز به فروش رساند. «ونیکی» علاوه بر حضور قابل توجه در فروش سهام، در نمادهایی همچون «ساروم» و «سخوز» اقدام به خرید ۸۰ هزار و ۴۷۰ هزار سهم به ترتیب در دو نماد مذکور کرد. در نماد «وغدیر» نیز شرکت بیمه کوثر با خرید ۳۰۰ هزار سهم میزان مالکیت خود را افزایش داد.

  • منبع خبر : کدال