در مجمع مذکور توسط مدیر عامل فرابورس ذکر شد که این شرکت ۱۹ عرضه اولیه در بازار اول و دوم داشته است. بازار سوم پذیره نویسی دو شرکت سهامی عام در شرف تاسیس است. در این مجمع همچنین ذکر شد که هیئت مدیره محترم دو صندوق بازارگردانی را مصوب نموده است. در ادامه مباحث همچنین ذکر شد که بر اساس بازده شاخص شرکت فرابورس ۱۷۳ درصد بازدهی نسبت به ابتدای سال ۹۹ داشته است.

به گزارش بورس امروز، مجمع عمومی شرکت فرابورس ایران سهامی عام در تاریخ نوزدهم تیرماه ۱۴۰۰ در روز شنبه برگزار گردید این مجمع با حضور 54/61% از سهامداران رسمیت یافت.

رسالت و ماموریت فرابورس

در مجموع مذکور ضمن توضیحات در ارتباط با برنامه چهار ساله دوم و اجرای و آن توضیح داده شد شرکت فرابورس در پی تصویب برنامه استراتژی دو ساله می باشد. این برنامه برای سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است. در پی این توضیحات ذکر شد که این برنامه هنوز مصوب نشده است. موضوعات استراتژیک فرابورس شامل مباحث تقویت درون سازمانی و برون سازمانی ، مدیریت منابع و افزایش توانمندی در توسعه کسب و کارهای شرکت استراتژی محور کردن شرکت و همچنین ترکیب مناسبی از نتیجه گرایی و فرایند گرایی و پاسخگویی به نیازهای متنوع ذینفعان و همچنین باز طراحی نظام پایش با هدف تاثیرگذاری بر سلامت بازار و بالا بردن میزان کارایی آن است.

روند تحقق استراتژی های فرابورس

درصد تحقق استراتژی های فرابورس بالای ۹۳ درصد از برنامه های زیر مجموعه استراتژی‌های آن است.

عملکرد بازار

میزان ۱۹۰۰ تریلیون تومان ارزش کل دارایی‌های سهامداران در فرابورس است. در این میان ۱۷۰۰ تریلیون تومان ارزش معاملات و جمع کل اوراق بهادار است که در فرابورس معامله شده است که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد ۱۷۵ درصدی داشته است و ارزش معاملات نیز رشد ۴۴۶ درصدی را تجربه کرده است.

در مجمع مذکور توسط مدیر عامل فرابورس ذکر شد که این شرکت ۱۹ عرضه اولیه در بازار اول و دوم داشته است. بازار سوم پذیره نویسی دو شرکت سهامی عام در شرف تاسیس است. در این مجمع همچنین ذکر شد که هیئت مدیره محترم دو صندوق بازارگردانی را مصوب نموده است. در ادامه مباحث همچنین ذکر شد که بر اساس بازده شاخص شرکت فرابورس ۱۷۳ درصد بازدهی نسبت به ابتدای سال ۹۹ داشته است.

نظارت بر بازار

در مجمع شرکت فرابورس عنوان شد که در سال گذشته اقداماتی توسط این شرکت انجام شده است از جمله پیامک‌های تذکر، تذکرهای شفاهی و تحت نظر بودن برخی  از سهامدارانی که باعث ایجاد ناهنجاری در بازار می‌شوند. در این مجمع تکلیف شد که این سهامداران لزوماً جرم مرتکب نشده اند، در این راستا اقداماتی در جهت محدود شدن نوع دسترسی سهامداران ایجاد شد با این هدف که سهامدار به صورت حضوری به کارگزار مراجعه کند و درخواست خرید و فروش خود را از طریق کارگزار ارسال کند. لازم به ذکر است در بسیاری از موارد پس از تعهد دسترسی از جانب فرابورس بلامانع شده است.

درآمدهای فرابورس

مجمع برگزار شده ضمن اشاره به درآمد های فرابورس با تفکیک این درآمدها را کارمزد معاملات، حق عضویت، حق درج، حق پژوهش و کارمزد بابت سامانه معاملات عنوان شد. طی عملیات بازارگردانی ۳۷ هزار میلیارد تومان در بازار فرابورس معامله شده است همچنین در بازار ابزارهای نوین ۳۹ هزار میلیارد تومان بازارگردانی شده است.

در مجمع مذکور عنوان شد بر اساس گزارش حسابرس به استثنای بند ۴ که  در خصوص سرمایه گذاری های کوتاه مدت می باشد، صورتهای مالی یادشده و وضعیت مالی مجموعه شرکت فرابورس ایران سهامی عام در تاریخ ۳۰ اسفندماه99  و عملکرد مالی و جریان های نقدی این شرکت از تمام جنبه های با اهمیت طبق استاندارد های حسابداری به نحو مطلوب است. در مجمع برگزار شده فرابورس همچنین ذکر شد که این شرکت در حال حاضر برنامه ای برای تجدید ارزیابی دارایی های خود ندارد.