شرکت واسپاری ملت 204 میلیارد ریال درآمد عملیاتی در دوره سه ماهه اول سال 1400 کسب کرد.

شرکت واسپاری ملت توانسته است با کسب ۲۰۴ میلیارد ریال درآمد عملیاتی در دوره سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ رشد حدود ۱۰ درصدی در درآمد عملیاتی نسبت به عملکرد سال ۹۹ کسب کند.

همچنین عملکرد شرکت در ۳ ماهه اخیر رشد محسوسی داشته و میزان تسهیلات اعطائی شرکت نسبت به دو ماهه گذشته حدود ۳ برابر شده و درآمد عملیاتی شرکت در خرداد ماه نسبت به اردیبهشت حدود ۳۵ درصد رشد داشته است.

واسپاری ملت در خرداد ماه حدود ۸۸ میلیارد ریال از تسهیلات اعطائی قبلی را وصول و در مقابل ۱۲۳ میلیارد ریال تسهیلات جدید اعطا نموده است.

مانده اصل و فرع تسهیلات اعطائی شرکت در پایان دوره مذکور به مبلغ ۵,۸۸۴ میلیارد ریال و از محل ۷,۶۷۸ فقره قرارداد جاری در شرکت می‌باشد که در بخش های گوناگون و متنوع خودرو سواری، خودرو کار، تججهیزات و املاک و لوازم خانگی بوده است. در حال حاضر سرمایه واسپاری ملت ۸۰۰ میلیارد ریال می باشد و شرکت با هدف مدیریت ریسک پرتفو در حال حاضر با تعداد زیادی از تولیدکنندگان در زمنه لیزینگ همکاری دارد.