بازار سرمایه به دلیل مسائلی که در سال گذشته به خود دید با بی اعتمادی سهامداران خرد پس از ضررهای هنگفتی که متحمل شدند، رو به رو شد. در این مسائل از جمله مواردی بوده است که در زمان انتخابات ریاست جمهوری 1400، عمده کاندیدا در گفت و گوهای متعدد دیدگاه خود را برای حل آن‌ها بیان کرده اند.

به گزارش بورس امروز، بازار سرمایه به دلیل مسائلی که در سال گذشته به خود دید با بی اعتمادی سهامداران خرد پس از ضررهای هنگفتی که متحمل شدند، رو به رو شد. در این مسائل از جمله مواردی بوده است که در زمان انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰، عمده کاندیدا در گفت و گوهای متعدد دیدگاه خود را برای حل آن‌ها بیان کرده اند. در ادامه شرح کلی از این دیدگاه‌ها به شرح حضورتان رسانده ایم.