شرکت سبدگردان الگوریتم به عنوان یکی از نهادهای بازار سرمایه در سال مالی 1399 موفق به کسب درآمد عملیاتی 843 میلیارد ریالی با رشد 441 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته شد.

به گزارش بورس امروز، شرکت سبدگردان الگوریتم به عنوان یکی از نهادهای بازار سرمایه در سال مالی ۱۳۹۹ موفق به کسب درآمد عملیاتی ۸۴۳ میلیارد ریالی با رشد ۴۴۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته شد. این درآمد با وجود رشد ۲۰۷ درصدی هزینه‌های عملیاتی موجب ایجاد سود عملیاتی ۷۳۷ میلیارد ریالی با رشد ۵۰۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۸ شد. این عملکرد در پایان سود خالص ۵۹۷ میلیارد ریالی را با رشد ۴۸۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ به همراه داشت.

از سال ۱۳۹۸ ورود نقدینگی در کنار توسعه فعالیت نهادهای مالی منجمله سبدگردان‌ها با افزایش روبرو بوده است که درنتیجه آن، افزایش چشمگیری در درآمد آن‌ها نیز رخ داده است. باتوجه به نقش این نهادها در بازار سرمایه تشکیل سبدهایی با ارزش دارایی بالا به صورت اختصاصی با انعقاد قراردادهای مربوطه شیوه کسب درآمد این شرکت‌ها میباشد.

طبق آخرین بررسیهای صورت گرفته، تعداد شرکت‌های سبدگردان از ۲۰ سبدگردان در سال ۱۳۹۷ به ۳۹ شرکت در پایان سال ۱۳۹۹ رسیده است که حکایت از افزایش رقابت در این حوزه دارد. لذا کسب درآمد به وسیله حفظ مشتریان و افزایش تعداد قراردادهای سبدگردانی نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیکی بیشتری میباشد.
شرکت سبدگردان الگوریتم نیست در راستای حفظ سهم بازار خود در سال منتهی به اسفند ۹۹ دارای عملکردی قابل ملاحظه بوده است. نمودار زیر نشان دهنده عملکرد مقایسه ای شرکت برای سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ میباشد.

شرکتهای سبدگردانی علاوه بر فعالیتهای سبدگردانی به مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری همچون صندوقهای سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، سهامی و …. نیز می‌پردازند که شرکت سبدگردان الگوریتم نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. به طوری که تا پایان سال ۱۳۹۹، ۵ صندوق سرمایه‌گذاری مانا الگوریتم، دارا الگوریتم، کوشا الگوریتم، جسورانه پویا الگوریتم و جسورانه رشد یکم پیشگام تحت مدیریت این شرکت بوده است.

طبق آخرین گزارشات شرکت، مجموع ارزش صندوق‌های مذکور در پایان سال ۱۳۹۹ به حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ با رشد ۳۲۹ درصدی همراه بوده است. لازم به ذکر است دو صندوق جسورانه پویا الگوریتم و رشد یکم پیشگام در سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز کرده و در پایان سال مالی ارزش خود را به ترتیب به ارقام ۱۰۰ و ۴۸۰ میلیارد ریال رساندهاند که تأسیس و فعالیت این صندوقها بخشی از برنامهریزی استراتژیک این سبدگردان میباشد. علاوه بر این، شرکت سبدگردان الگوریتم در صورت مهیا شدن شرایط برنامه تأسیس چند صندوق دیگر از جمله صندوق طلا را نیز در برنامه عملیاتی خود قرار داده است تا سبد محصولات قابل ارائه به مشتریان خود را گسترش دهد.

  • منبع خبر : نشریه بورس امروز