صندوق سرمایه گذاری دارا یکم یکی از صندوق‌های دولتی است که در حال حاضر سهامدار نمادهای بانکی «وبصادر»، «وتجارت»، «وبملت» و دو شرکت بیمه ای «اتکام» و «البرز» است. اگرچه این صندوق در دومین روز از اولین ماه تابستان نرخ 127,470 ریالی را تجربه کرد اما بانک‌های حاضر در سبد آن به ترتیب قیمت‌های 2,244 ریالی، 2,582 ریالی و 4,167 ریالی را به خود دیدند.

به گزارش بورس امروز، صندوق سرمایه گذاری دارا یکم یکی از صندوق‌های دولتی است که در حال حاضر سهامدار نمادهای بانکی «وبصادر»، «وتجارت»، «وبملت» و دو شرکت بیمه ای «اتکام» و «البرز» است. اگرچه این صندوق در دومین روز از اولین ماه تابستان نرخ ۱۲۷,۴۷۰ ریالی را تجربه کرد اما بانک‌های حاضر در سبد آن به ترتیب قیمت‌های ۲,۲۴۴ ریالی، ۲,۵۸۲ ریالی و ۴,۱۶۷ ریالی را به خود دیدند.

همان طور که در شکل زیر مشاهده می‌شود، روند قیمتی سهام ۵ شرکت فوق در سبد این صندوق موجب شده که نرخ فروش هر سهم آن در یک ماهه گذشته همواره کمتر از قیمت پایانی عمده سهام بانکی باشد. در یک ماهه گذشته کمترین نرخ فروش سهام «دارایکم» ۱۱۲،۵۴۰ ریال و بیشترین آن ۱۳۰,۲۵۰ ریال بوده است که نتیجه معامله ۱۸ میلیون سهم این صندوق است.

در روز پایانی ۲ تیر ماه ۱۴۰۰ میزان تقاضای سهام بانکی از تقاضای سهام صندوق «دارایکم» بیشتر بوده است. درحالی که نتیجه ارزش روز ابطال این صندوق عمدتاً از تغییر ارزش سهام بانک ملت است، اما حجم تقاضا سهم بانک ملت بیشتر از تقاضای سهم «دارایکم» بوده است. لذا همان طور که مشاهده می‌شود، تغییرات قیمت سهام صندوق واسطه گری مالی یکم نسبت به تغییرات سهام تحت مالکیت در بانک‌ها و شرکت‌های بیمه فوق الذکر کند است؛ به طوری که پس از کاهش یا افزیش ارزش سهام آن‌ها واکنش نشان می‌دهد.

به طور کلی صندوق واسطه گری مالی یکم مالک حدود ۳۸ میلیارد سهم از ۳ بانک و دو شرکت بیمه بوده که بهای تمام شده آن‌ها مبلغی بالاتر از ۵۵,۸۸۶ میلیارد ریال است. اگرچه تا زمان انتشار گزارش مذکور ارزش سهام این شرکت‌ها در سبد صندوق تغییر یافته اما طبق آخرین گزارشات ماهانه صندوق، در پایان اردیبهشت ماه حدود ۱۰۸ هزار میلیارد ریال ارزش فروش این سهام بوده که متوسط قیمت هر سهم این سبد به مبلغ ۱۷,۰۶۰ ریال رسید.

سهام بانک ملت در سبد «دارایکم» بالاترین حجم و ارزش را دارد و بانک تجارت در جایگاه دوم قرار می‌گیرد. کمترین حجم و ارزش سهام حاضر در پرتفوی این صندوق متعلق به بیمه البرز می‌باشد که حدود ۲.۶۵ درصد سبد را از لحاظ ارزش فروش در پایان اردیبهشت ماه به خود اختصاص داده است.

لازم به ذکر است در پایان اردیبهشت ماه تنها ۰.۰۳ درصد سبد به صورت سپرده بانکی نگه داری می‌شد که ارزشی بالغ بر ۲۸,۸۶۱ میلیون ریال داشت. باتوجه به تغییرات ارزش سهام در بازار سرمایه، در اردیبهشت ماه حدود ۹ هزار میلیارد ریال کاهش یافت اما صندوق از محل سپرده‌های بانکی و گواهی سپرده حدود ۳۷۶ میلیون ریال درآمد کسب کرد تا تغییرات منفی ارزش سبد را به حداقل برساند.

  • منبع خبر : نشریه بورس امروز