شرکت پلایش نفت لاوان در 3 ماهه نخست سال جاری موفق به فروش 434 هزار متر مکعب در بازار داخلی و 388 هزار متر مکعب در بازار صادراتی شد. در این بین حدود 104 هزار متر مکعب در یک ماهه خرداد ماه در بازار داخلی و 170 هزار متر مکعب در بازار صادراتی عرضه کرد. در ادامه عرضه مقایسه‌ای 3 ماهه بهار را با دوره مشابه ذکر شده است.

به گزارش بورس امروز، شرکت پلایش نفت لاوان در 3 ماهه نخست سال جاری موفق به فروش 434 هزار متر مکعب در بازار داخلی و 388 هزار متر مکعب در بازار صادراتی شد. در این بین حدود 104 هزار متر مکعب در یک ماهه خرداد ماه در بازار داخلی و 170 هزار متر مکعب در بازار صادراتی عرضه کرد. در ادامه عرضه مقایسه‌ای 3 ماهه بهار را با دوره مشابه ذکر شده است.

همان طور که مشاهده می‌کنید، در بازار داخلی که تقاضا برای نفت گاز و بنزین معمولی لاوان بسیار بالاست . در بازار صادراتی نیز محصول نفت کوره جذابیت داشته است.

اگرچه شرکت تنها 161 هزار تن نفتای کامل تولید نموده اما به دلیل داشتن موجودی در انبار، موفق به عرضه 190 هزار تن از این محصول در بازار صادراتی شد. علاوه بر این، تنها 1.2 هزار تن نفت کوره در بازار داخلی عرضه شد. باتوجه به اینکه حجم کل تولید نفت کوره 162 هزار تن بوده، مقدار عرضه در بازار صادراتی حکایت از موجودی انبار شده این محصول درون شرکت دارد.

علاوه بر این، رشد حجم فروش در دو بازار داخلی می‌تواند نمایانگر بهبود وضعیت فروش و تقلیل شرایط کرونایی باشد. باتوجه به اینکه در یک ماهه خرداد ماه تنها 24 درصد کل عرضه داخلی و حدود 44 درصد عرضه صادراتی انجام شده است، شرکت درآمد صادراتی عمده خود را از فروش خرداد ماه به دست آورده است. همچنین، عرضه 24 درصدی بازار داخلی میتواند نقش عمده 2 ماهه نخست از درآمد بازار داخلی باشد.