شصتمین شماره ماهنامه بورس امروز با عنوان «بورس درمنطقه آزاد» منتشر شد.

ماهنامه شماره ۶۰ بخش گزارش خود را با دولت جدید و چالش های آن برای بهبود بازار سرمایه آغاز کرد تا برنامه های دولت جدید از بازار سرمایه را به بررسی بگذارد. در ادامه گزارشی از وضعیت بازار سرمایه طی ماه خرداد ارائه داد تا اتفاقات آخرین ماه دولت تدبیر و امید نشان داده شود. در این شماره، بخش بازار سرمایه به نوسان گیری در ETFهای دولتی اختصاص یافت تا لزوم ممنوعیت نوسان گیری را در صندوق های قابل معامله دولتی را بیان کند.

یک برش این ماه به سخن کارشناسان در خصوص حمایت دولت از بازار سرمایه پرداخته شد و از حمایت هایی که نشد سخن گفت. دریچه این ماه به روی مناطق آزاد و ویژه باز شد تا چالش‌ها و مزایای این مناطق را بیان کند. مهره‌های صنعت این ماه از چالش های مقاطع نوردی در زنجیره فولاد سخن گفتند و از تفاوت قیمت شمش فولادی و مقاطع طویل فولادی در بورس کالا مطالبی را ذکر کردند.

فوکوس این ماه بر صنعت برق و خاموشی های اخیر در کشور بود تا چالش های آن‌ها را بیان کرده و وضعیت افزایش نرخ های این صنعت را از سال ۹۳ تا به امروز به تصویر کشید. صنعت خودرو از دیگر مواردی بود که ماهنامه بر آن فوکوس کرد تا نقش عرضه خودرو در بورس کالا را در این صنعت بررسی کند. پیشگامان این ماه به نظام اقتصاد مالی در کشور تعلق گرفت تا در نهایت وضعیت اقتصاد کشورهای مبتنی بر اقتصاد مالی و آینده اقتصاد پولی ایران بررسی شود.

new pdf