در شرایطی که بازار در ماه های گذشته بصورت ممتد درگیر فشارهای عجیب فروش بود اما شرکت بورسی سالمین جزو معدود سهامی بود که قدرت نقدشوندگی بالایی داشت و مورد حمایت های موثری قرار می گرفت.

به گزارش تحلیلگر بورس امروز، در ادامه با بهبود نسبی شرایط بازار حجم تقاضا در این نماد نیز به صورت چشمگیری افزایش یافت.
در ادامه انتظار داریم نماد با حجم بالا مقاومت بسیار پرقدرت چهار هزار ریالی را پشت سر بگذارد.

در صورت تحقق نیافتن این پیش بینی شاهد ریزش های بیشتری با اهداف پایین تر خواهیم بود.

از نظر تحلیل گر احتمال وقوع شکست مقاومت چهار هزار ریالی و در ادامه رشد نماد بیشتر از سایر احتمالات است.

  • نویسنده : میر وحید مقیمی اصل کارشناس بازار سرمایه