شرکت نفت سپاهان در سال مالی 1399 موفق به کسب درآمد عملیاتی 72 هزار میلیارد ریالی شد که با وجود افزایش 42 درصدی بهای تمام شده سود ناخالص 20 هزار میلیارد ریالی را ایجاد کرد. باتوجه به اینکه نسبت بهای تمام شده به درآمد عملیاتی 72 درصد است شرکت باید در کنترل این نسبت تلاش کند.

در هر حال، کسب سود ناخالص ۲۰ هزار میلیارد ریالی با سهم ۲۸ درصدی از کل درآمد همچنان قابلیت اتکا را دارد. چراکه سهم هزینه‌های فروش از کل درآمد تنها ۶ درصد بوده و در کنار سایر هزینه‌ها نیز اثر قابل توجهی بر کاهش سود نمی‌گذارد. علاوه بر این، شرکت در یک سال گذشته از محل سرمایه‌گذاری‌های خود درآمد عملیاتی هزار و ۲۱۴ میلیارد ریالی را کسب کرده که نسبت به سال مالی ۱۳۹۸ افزایش ۲۸ درصدی داشت.

اقلام متفرقه اگرچه قابلیت اتکا برای تکرار در سال‌های آتی ندارد اما به دلیل رشد ۳۴۳ درصدی موجب بهبود ۲۹۷ میلیارد ریالی سود خالص شد. در نتیجه، نفت سپاهان در پایان سال ۱۳۹۹ موفق به سود آوری خالص با رشد ۶۷ درصد نسبت به دوره مشابه سال ۱۳۹۸ شد که از سهم ۲۴ درصدی نسبت به کل درآمد عملیاتی برخوردار است.

«شسپا» عمده درآمد خود را از محل فروش روانکار در دو بازار داخلی و صادراتی کسب می‌کند و مابقی آن را از محصولات جانبی خود به دست می‌آورد. باتوجه به این موضوع، در سال مالی ۱۳۹۹ حدود ۱۰ درصد فروش روانکار در بازار داخلی برای «شسپا» با افزایش مواجه شد که با رشد ۴۴ درصدی نرخ فروش نسبت به سال ۱۳۹۸ همراه بود. در بازار صادراتی نیز اگرچه حجم فروش کاهش یافت اما نرخ فروش حدود ۹۰ درصد افزایش یافت که مبلغ کل فروش را به عدد ۲۹ هزار میلیارد ریال رساند. خلاصه این مطلب در نمودار زیر نشان داده شده است.

شرکت برای سال جاری برآورد کرده است تا فروش داخلی روانکار را ۳.۱۹ درصد افزایش دهد. علاوه بر این سایر محصولات با افزایش ۹۹.۵۱ درصدی همراه خواهند بود. طبق این برآوردها مجموع فروش داخلی و خارجی روانکار را به عدد ۴۱۳ هزار تن خواهد رساند. طبق گفته‌های شرکت عمده محصولات این شرکت در بازارهای صادراتی عرضه می‌شود که حجم فروش و درآمدهای حاصل از دو سال گذشته نشانگر صحت و تدام این روند در شرایط کرونایی داشته است. نقش بازار صادراتی در کسب درآمد این شرکت به گونه ای بوده که در پایان سال ۱۳۹۹ سود ناشی از تسعیر ارز را به رقم ۷۶۵ میلیارد ریالی رساند.