شرکت نفت سپاهان در سال مالی 1399 موفق به کسب درآمد عملیاتی 72 هزار میلیارد ریالی شد که با وجود افزایش 42 درصدی بهای تمام شده سود ناخالص 20 هزار میلیارد ریالی را ایجاد کرد. باتوجه به اینکه نسبت بهای تمام شده به درآمد عملیاتی 72 درصد است شرکت باید در کنترل این نسبت تلاش کند.

در هر حال، کسب سود ناخالص 20 هزار میلیارد ریالی با سهم 28 درصدی از کل درآمد همچنان قابلیت اتکا را دارد. چراکه سهم هزینه‌های فروش از کل درآمد تنها 6 درصد بوده و در کنار سایر هزینه‌ها نیز اثر قابل توجهی بر کاهش سود نمی‌گذارد. علاوه بر این، شرکت در یک سال گذشته از محل سرمایه‌گذاری‌های خود درآمد عملیاتی هزار و 214 میلیارد ریالی را کسب کرده که نسبت به سال مالی 1398 افزایش 28 درصدی داشت.

اقلام متفرقه اگرچه قابلیت اتکا برای تکرار در سال‌های آتی ندارد اما به دلیل رشد 343 درصدی موجب بهبود 297 میلیارد ریالی سود خالص شد. در نتیجه، نفت سپاهان در پایان سال 1399 موفق به سود آوری خالص با رشد 67 درصد نسبت به دوره مشابه سال 1398 شد که از سهم 24 درصدی نسبت به کل درآمد عملیاتی برخوردار است.

«شسپا» عمده درآمد خود را از محل فروش روانکار در دو بازار داخلی و صادراتی کسب می‌کند و مابقی آن را از محصولات جانبی خود به دست می‌آورد. باتوجه به این موضوع، در سال مالی 1399 حدود 10 درصد فروش روانکار در بازار داخلی برای «شسپا» با افزایش مواجه شد که با رشد 44 درصدی نرخ فروش نسبت به سال 1398 همراه بود. در بازار صادراتی نیز اگرچه حجم فروش کاهش یافت اما نرخ فروش حدود 90 درصد افزایش یافت که مبلغ کل فروش را به عدد 29 هزار میلیارد ریال رساند. خلاصه این مطلب در نمودار زیر نشان داده شده است.

شرکت برای سال جاری برآورد کرده است تا فروش داخلی روانکار را 3.19 درصد افزایش دهد. علاوه بر این سایر محصولات با افزایش 99.51 درصدی همراه خواهند بود. طبق این برآوردها مجموع فروش داخلی و خارجی روانکار را به عدد 413 هزار تن خواهد رساند. طبق گفته‌های شرکت عمده محصولات این شرکت در بازارهای صادراتی عرضه می‌شود که حجم فروش و درآمدهای حاصل از دو سال گذشته نشانگر صحت و تدام این روند در شرایط کرونایی داشته است. نقش بازار صادراتی در کسب درآمد این شرکت به گونه ای بوده که در پایان سال 1399 سود ناشی از تسعیر ارز را به رقم 765 میلیارد ریالی رساند.