شرکت کشتیرانی دریای خزر با تصویب تقسیم سود 90 درصدی خود در مجمع، به ازای هر سهم سود 128 تومانی تقسیم کرد.

به گزارش بورس امروز، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت کشتیرانی دریای خزر با حضور ۸۹ درصد از سهامداران و اعضای هیئت مدیره شرکت برگزار شد. در این مجمع گزارش هیئت مدیره برای سهامداران قرائت شد. در پایان این مجمع نیز به ازای هر سهم ۱۲۸ تومان تصویب شد.

گزارش هیئت مدیره به شرح زیر است:

حمل خودرو از خدمات جدید کشتی رانی دریای خزر است.

طی سال ۹۹ سهم بازار شرکت در بنادر شمالی علی‌رغم  فشار تحریم ها و کرونا ۳.۵ درصد نسبت به سال ۹۸ رشد داشته است.

در حال حاضر این شرکت بیش از ۲۶۰۰ teu کانتینر را در حمل و نفل دریای خزر فعال کرده است.

بهای تمام شده شرکت در سال ۹۹ ، ۶ درصد افزایش داشته و علت آن عوارض بندری است که در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشد داشت. لازم به ذکر است در سال ۹۹ تصمیم گرفتیم از سوخت استاندارد استفاده کنیم که قیمت آن بیشتر است اما حاشیه سود از ۲۳.۸ به ۳۰.۲ درصد افزایش پیدا کرده است.

در رابطه با بندر ترکمنستان همچنان مشکل داریم و از طریق وزارت خارجه و سازمان بنادر در حال پیگیری هستیم تا به آن بازار نیز نفوذ کنیم.

سیاست ها و‌ برنامه های شرکت برای توسعه بازار:

▪ توسعه بازار در ایراه ولگا، دن، ازوف و دریای سیاه

▪ توسعه ناوگان در حوزه های جنرال کارگو، تانکر و رو_رو

▪برنامه ریزی و‌توسعه بخش ترانزیت از کشورهای ترکیه، عراق و افغانستان و استراتژی تشکیل اتاق فکر

سیاست ها و برنامه های شرکت در بخش صادرات:

▪استفاده از ظرفیت های دفاتر نمایندگی جهت توسعه و جذب حداکثری بازار

▪توسعه خطور ناوگان رو_رو و تانکر

تعامل با بخش تولید زنجیره تامین جهت توسعه صادرات

▪توسعه خطوط کانتینری یخچالی معمولی و فلکسی

در انتهای مجمع شرکت کشتیرانی دریای خزر تقسیم سود ۹۰ درصدی، به ازای هر سهم ۱۲۸ تومان تصویب شد.

  • منبع خبر : همفکران