شرکت بیمه دی با انتشار صورت های مالی حسابرسی نشده خود، از تحقق سود 4723 ریالی خود به ازای هر سهم خبر داد.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت بیمه دی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ به ازای هر سهم ۴,۷۲۳ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۸۰ درصد افزایش داشته است.

«ودی» با سرمایه ثبت شده ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۱,۸۰۸,۱۶۱ میلیون ریال سود محقق کرده است.

بیشتر بخوانید: اخبار بیمه دی