شرکت گروه فن آوا مطابق آگهی مناقصه "شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران" در مناقصه شرکت کرد

به گزارش بورس امروز، شرکت شبکه گستر فن آوا یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه فن آوا (نماد فن آوا) مطابق آگهی مناقصه “شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران” با موضوع ارائه خدمات سرویس، نگهداری، پشتیبانی و تعمیرات تجهیزات سامانه هوشمند سوخت در تاریخ ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۰، در مناقصه شرکت نموده است.