گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری در چهارشنبه (26 خرداد ماه 1400) به عنوان 584 مین شرکت بورسی عرضه شد. این عرضه به میزان 350 میلیون سهم بوده است. «ومدیر» که در صنعت سرمایه‌گذاری‌ بازار سرمایه عرضه گردید به قیمت 2990 ریال کشف قیمت شد. در این گفت و گو صحبت مدیرعامل شرکت را با خبرنگار بورس امروز خواهیم دید.

محمود طهماسبی کیهانی در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز با اشاره به منابع مطلوب حاصل از عرضه اولیه بیان کرد: عرضه اولیه در روز چهارشنبه نقدینگی مطلوبی را برای شرکت به ارمغان آورد که طبق توافقات قصد داریم بخشی از این نقدینگی را به بازارگردانی سهم «ومدیر» اختصاص دهیم.

وی با اشاره به حوزه فعالیت شرکت بیان کرد: «ومدیر» به دلیل حوزه فعالیت خاصی که دارد از انواع نهادهای مالی در پرتفوی خود بهره مند می‌باشد. با این وجود، ورود به بحث تأمین سرمایه در دستور کار شرکت است تا حضور خود را در صنعت سرمایه‌گذاری توسعه بخشد. در حال حاضر شرکت به دنبال کسب مجوز است تا در دو ماه آینده فعالیت خود را در این نهاد مالی آغاز نماید.

مدیرعامل شرکت «ومدیر» در خصوص سایر موفقیت‌های این شرکت توضیح داد: شرکت در حال حاضر از صندوق جسورانه VC برخوردار است که یکسری پروژه‌های بزرگ در دستور کار دارد. انتظار داریم تا دو سال آتی نیز شاهد بازدهی قابل توجهی از ناحیه این صندوق باشیم.

طهماسبی با بیان نحوه تقسیم سود شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ گفت: باتوجه به اینکه سال مالی شرکت در ۳۰ آذر ماه است، در سال مالی ۱۳۹۹ سهامدار عمده تنها ۳۷ درصد سود ۲ هزار میلیارد ریالی شرکت را تقسیم کرد. این سیاست سهامدار عمده حکایت از رفتار حرفه آن در حوزه سرمایه‌گذاری دارد. امیدواریم در سال مالی جدید نیز این عملکرد را شاهد باشیم تا بتوانیم با سود انباشته کسب شده پورتفوی شرکت را توسعه دهیم.