معاون بهره برداری و عضو هیئت مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: در حال حاضر شرکت ذوب آهن اصفهان حدود 500 میلیارد تومان برای خرید پسآب شهرهای اطراف سرمایه گذاری کرده است. این شرکت در قرار دادی با شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان تلاش دارد تا این پسآب وارد کارخانه ذوب آهن شود. از سوی دیگر حدود 250 میلیارد تومان نیز برای تسویه این آب به آب قابل استفاده در صنایع تخصیص داده شده است. امیدواریم این پروژه تا اوایل سال 1404 به نتیجه برسد.

مهرداد تولائیان در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز، درباره برنامه های این شرکت برای کاهش میزان مصرف آب گفت: شرکت ذوب آهن اصفهان با برنامه ریزی و اجرای پروژه های مختلف توانسته است با وجود افزایش میزان تولیدات خود، میزان مصرف آب را کاهش دهد. این اتفاق در پروژه های متعدد شرکت با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا و تغییر تجهیزات روی داده است.

وی افزود: تبدیل ایستگاه ریخته گری قدیمی روسی به ایستگاه ریخته گری با تجهیزات ایتالیایی یکی از این پروژه های مذکور است که توانست مقدار قابل توجهی از مصرف آب این شرکت را کاهش دهد.

نگاه «ذوب» به کاهش مصرف آب ریالی نیست

معاون بهره برداری و عضو هیئت مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های «ذوب» در جهت کاهش میزان مصرف آب تصریح کرد: نگاه مدیران شرکت ذوب آهن به آب، یک نگاه ریالی نیست زیرا آب موضوعی است که اگر نباشد، کارخانه نمی تواند به تولید خود ادامه دهد؛ بنابراین زمانی که آب نیست،شرکت مجبور است برای خرید آن، مبالغ هنگفتی را پرداخت کند. در نتیجه این شرکت تلاش دارد تا با اجرای پروژه های خود، اساس نیاز تولید خود را به آب کاهش دهد. با این حال در صورت تحقق این امر، می توان جلوی توقف های تولید را گرفت که به نوعی صرفه اقتصادی برای شرکت دارد.

تولائیان در این خصوص بیان کرد: در حال حاضر شرکت ذوب آهن اصفهان در منطقه ای قرار دارد که آب بسیار مسئله حیاتی است. در این راستا این شرکت با تبدیل برج ها و ایجاد تسویه خانه تلاش کرده است که در مصرف آب صرفه جویی کند. به عنوان مثال اخیرا این شرکت برای برج های خنک کننده از تکنولوژی جدید هیبریدی استفاده کرده است.

وی در ادامه گفت: برج های خنک کننده یکی از بیشترین میزان مصرف آب را در صنایع به خود اختصاص داده اند. این برج ها را می توان به سه دسته تَر، هیبرید و خشک تقسیم کرد. برج های خنک کننده تَر که در این شرکت وجود دارد، بیشترین میزان مصرف آب را دارد. برج های خنک کننده خشک در ایران تجربه بسیار کمی دارند اما برج های خنک کننده هیبرید بین این دو قرار دارند. این تکنولوژی در بندر عباس توسط یک شرکت کره جنوبی برای یکی از صنایع نصب کرده بود؛ بنابراین ما با انجام مطالعات و بررسی های مربوطه، با این شرکت قرارداد بسته تا برج های خنک کننده خود را هیبرید کنیم.

به گفته تولائیان، بر اساس این قرارداد، در صورت موفقیت این پروژه، با استفاده از برج های خنک کننده هیبرید، حدود ۳۰ درصد مصرف آب این شرکت کاهش می یابد.

کاهش حدود ۴۰ درصدی برداشت آب «ذوب» از زاینده رود در آینده ای نزدیک

معاون بهره برداری و عضو هیئت مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان درباره دیگر برنامه های «ذوب» برای کاهش مصرف آب توضیح داد: در حال حاضر شرکت ذوب آهن اصفهان حدود ۵۰۰ میلیارد تومان برای خرید پسآب شهرهای اطراف سرمایه گذاری کرده است. این شرکت توانسته است با شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان قرارداد ببندد تا این پسآب وارد کارخانه ذوب آهن شود. از سوی دیگر حدود ۲۵۰ میلیارد تومان نیز برای تسویه این آب به آب قابل استفاده در صنایع تخصیص داده شده است. امیدواریم این پروژه تا اوایل سال ۱۴۰۴ به نتیجه برسد.

تولائیان ابراز امیدواری کرد: درصورتی که پروژه های مذکور با موفقیت اجرا شوند، پیش بینی می شود که حدود ۴۰ درصد از نیاز شرکت ذوب آهن اصفهان به برداشت از آب زاینده رود کاهش یابد. امیدواریم با تحقق چنین رویدادهایی میزان برداشت آب از زاینده رود را کمتر کنیم.